Ο Κωνσταντίνος Γεωργόπουλος είναι απόφοιτος του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στις Νέες Τεχνολογίες του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς και Διδάκτωρ του Τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Δραστηριοποιήθηκε επαγγελματικά αναλαμβάνοντας θέσεις ευθύνης τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα και  επιχειρηματικά στον χώρο της εκπαίδευσης και των ΑΠΕ. Η επιστημονική του ενασχόληση περιλαμβάνει δημοσιεύσεις άρθρων σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και συμμετοχή σε συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έχει διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, μέλος της Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος και πρόεδρος του Οργανισμού Λιμένος Ραφήνας.

Konstantinos Georgopoulos is a graduate of the Department of Physics of the University of Crete, holds a postgraduate degree in New Technologies from the Department of Informatics of the University of Piraeus and a PhD from the Department of Industrial Management and Technology of the University of Piraeus. He was active professionally in public and private sector positions of responsibility and was engaged in business in education and RES. His scientific involvement includes publications of articles in scientific journals and participation in conferences in Greece and abroad. He has served as a member of the Board of Directors of the Hellenic Recycling Organization, member of the General Assembly of the Hellenic Ports Association and president of the Rafina Port Authority.

X