ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΩΝ

Νομοθεσία | Αίτηση | Δήλωση | Μητρώο

Η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων δυνάμει του άρθρου 85 του ν.4199/2013 (Α’ 216) έχει ορισθεί στην Ελλάδα, από τον Οκτώβριο του 2013, ως η αρμόδια Εθνική Αρχή Ασφάλειας για τους Σιδηροδρόμους (Αρχή Ασφάλειας Σιδηροδρομικών Μεταφορών). Στο πλαίσιο αυτό εκτελεί, τα καθήκοντα της αρμόδιας Αρχής που προβλέπονται στο ν.3911/2011 (Α’12), με προεξέχον την έκδοση σύμφωνα με την Οδηγία 2007/59/ΕΚ αδειών οδήγησης αμαξοστοιχιών, η οποία αποτελεί κρίσιμο και βασικό καθήκον για την ασφάλεια.

Τράπεζα Θεμάτων Εξετάσεων

Την Τράπεζα θεμάτων μπορείτε να τη δείτε εδώ

Υπό Διαμόρφωση

Υπό Διαμόρφωση

– Εθνικό Μητρώο Αδειών Μηχανοδηγού (ΕΜΑΜ)
– Μητρώο Αναγνωρισμένων Εκπαιδευτικών Κέντρων
– Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιατρών
Μητρώο Αναγνωρισμένων Εξεταστών
Μητρώο Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών

X