Η Ιωάννα Τσιαπαρίκου είναι απόφοιτη του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πειραιά, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στις Διεθνείς Μεταφορές του University of Wales – Cardiff και Διδάκτωρ του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πειραιά. Δραστηριοποιήθηκε επαγγελματικά τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, αναλαμβάνοντας θέσεις ευθύνης επί σειρά ετών, στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών, της κοινωνικής ασφάλισης, της υγείας και της δημόσιας διοίκησης. Η επιστημονική της ενασχόληση περιλαμβάνει δημοσίευση ανακοινώσεων και άρθρων σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια, τη συμμετοχή της σε ερευνητικές ομάδες του Πανεπιστημίου Πειραιώς και τη διδασκαλία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς και σε μεταπτυχιακά προγράμματα, στα αντικείμενα της Οικονομικής των Μεταφορών, της Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων, της Απασχόλησης και Επαγγελματικής Ανάπτυξης.

X