23/7/2012 Δημόσια Διαβούλευση επί του κανονιστικό σχεδίου «Διαδικασία λήψης απόφασης και κριτήρια για την αξιολόγηση του κύριου σκοπού υπηρεσίας διεθνών μεταφορών επιβατών»

26/7/2012 Δημόσια Διαβούλευση επί του κανονιστικού σχεδίου «Διαδικασία λήψης απόφασης και κριτήρια για την αξιολόγηση του εάν τίθεται σε κίνδυνο η οικονομική ισορροπία συμβάσεων παροχής δημοσίων υπηρεσιών στην περίπτωση νέων υπηρεσιών διεθνών μεταφορών επιβατών»

Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας στο info@ras-el.gr

X