Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 

Η παρούσα ιστοσελίδα ανήκει στην ΡΑΣ μέσω της οποίας προσφέρονται σε όλους (εφεξής χρήστης / επισκέπτης) υπηρεσίες ενημέρωσης και επικοινωνίας υπό τους παρακάτω όρους:

 • Η χρήση της ιστοσελίδας πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους εκάστοτε εν ισχύ όρους χρήσης και το εφαρμοστέο δίκαιο.
 • Ο χρήστης / επισκέπτης της ιστοσελίδας καλείται να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης της και να προχωρήσει σε χρήση / επίσκεψη μόνον εφόσον τους αποδέχεται πλήρως. Με την πλοήγηση και χρήση / επίσκεψη της ιστοσελίδας της ΡΑΣ, οι επισκέπτες/χρήστες αναγνωρίζουν ότι έχουν διαβάσει, κατανοήσει και ανεπιφύλακτα αποδεχθεί τους όρους χρήσης.
 • Η ΡΑΣ μπορεί να τροποποιήσει τους παρόντες όρους χρήσης οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση, ανακοινώνοντας οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση μέσω του διαδικτυακού τόπου της. Η χρήση της ιστοσελίδας της ΡΑΣ ύστερα από την ανακοίνωση της τροποποίησης θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή της εν λόγω τροποποίησης εκ μέρους του επισκέπτη/χρήστη.
 • Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, (όπως κείμενα, εικόνες, γραφικά, φωτογραφίες κλπ.), εκτός από τις περιπτώσεις που αφορούν σε πνευματικά δικαιώματα τρίτων, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της ΡΑΣ και προστατεύεται από το ισχύον εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο.
 • Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στην ιστοσελίδα και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιριών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.
 • Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στην ιστοσελίδα διατίθενται στο χρήστη / επισκέπτη για αυστηρά προσωπική χρήση και μόνον για πληροφοριακούς και σε καμία περίπτωση για εμπορικούς σκοπούς. Με την επιφύλαξη όλων των διατάξεων, όρων και νόμιμων περιορισμών που προβλέπει το εφαρμοστέο δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας όπως ισχύει και τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επιτρέπονται οι εκ του νόμου και σύμφωνες με τα χρηστά ήθη προβλεπόμενες ως επιτρεπόμενες νόμιμες ενέργειες, χρήση, (π.χ. για εκπαιδευτικούς σκοπούς, έρευνα, ιδιωτική μελέτη κλπ.) κι εφόσον δεν ενεργούνται για εμπορική ή άλλου κερδοσκοπικού χαρακτήρα χρήση. Απαραίτητη προϋπόθεση ότι γίνεται πάντα μνεία των δικαιωμάτων της πνευματικής ιδιοκτησίας της ΡΑΣ και της πηγής. Οποιαδήποτε άλλη χρήση απαιτεί τη γραπτή ρητή άδεια του ιδιοκτήτη ή του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Τροποποίηση του υλικού της ιστοσελίδας ή χρήση του για άλλους σκοπούς διώκεται ποινικά.
 • Η ΡΑΣ καταβάλει κάθε προσπάθεια έτσι ώστε το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας της να είναι κατά το δυνατόν ακριβείς και επικαιροποιημένες. Δεν υπάρχει ωστόσο καμία απολύτως εγγύηση, ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα. Η ΡΑΣ δε φέρει ουδεμία ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής, αστικής ή ποινικής, φύσης ούτε για τυχόν οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική) που μπορεί να επέλθει σε οποιονδήποτε χρήστη / επισκέπτη από την επίσκεψη και χρήση της ιστοσελίδας ή και στοιχείων που περιέχονται σε αυτό, στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και εν γνώσει των παρόντων όρων. Ομοίως η ΡΑΣ δεν ευθύνεται σε περίπτωση παραποίησης του περιεχομένου της ιστοσελίδας συνεπεία κακόβουλης ενέργειας τρίτου.
 • Η ΡΑΣ δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημία που θα υποστεί ο χρήστης/επισκέπτης από την χρήση εξωτερικών συνδέσμων (links), δηλαδή συνδέσεων προς τρίτους ιστοχώρους, καθώς και για τις πληροφορίες που μπορεί να περιλαμβάνονται στις δικτυακές σελίδες των εξωτερικών συνδέσμων της, ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους. Η τοποθέτηση των συνδέσμων έχει γίνει αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των επισκεπτών/ χρηστών της ιστοσελίδας και δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων. Οι σύνδεσμοι αυτοί χρησιμοποιούνται με αποκλειστική ευθύνη του χρήστη/επισκέπτη και η πρόσβαση σε αυτούς τους δικτυακούς τόπους και η χρήση αυτών υπόκειται στους όρους, τους οποίους αυτοί έχουν προσδιορίσει. Συνεπώς για οποιοδήποτε ερώτημα ή/και πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, οφείλετε να απευθύνεστε απευθείας στους αντίστοιχους δικτυακούς τόπους και σελίδες, οι οποία και φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους.
 • Όταν αποστέλλονται πληροφορίες από την ιστοσελίδα της ΡΑΣ για την εξυπηρέτηση ενός παραπόνου, μιας καταγγελίας ή για την παροχή κάποιας υπηρεσίας πρέπει να είναι αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις. Σύμφωνα με το άρθρο 14 του Νόμου 2672/1998 (ΦΕΚ 290,τ.Α) για να είναι έγκυρα τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), θα πρέπει να περιέχουν απαραίτητα: ονοματεπώνυμο ή επωνυμία (για νομικό πρόσωπο), ταχυδρομική διεύθυνση κατοικίας ή έδρας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό τηλεφώνου του φυσικού ή νομικού προσώπου που αποστέλλει το μήνυμα. Αν στο μήνυμα προσαρτώνται αρχεία δεδομένων, αναγράφεται ο χαρακτήρας και τα στοιχεία προσδιορισμού της ταυτότητας των δεδομένων αυτών.
 • Η ιστοσελίδα περιλαμβάνει πληροφορίες που έχουν μεταφραστεί από τα ελληνικά στα αγγλικά και αντίστροφα. Παρόλο που έχει καταβληθεί κάθε προσπάθεια για την ακρίβεια των μεταφράσεων, η επίσημη γλώσσα της ιστοσελίδας είναι η ελληνική.
 • Ο χρήστης / επισκέπτης μπορεί να αποστείλει ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@ras-el.gr για θέματα περιεχομένου της ιστοσελίδας ή να συμπληρώσει τη φόρμα επικοινωνίας.

Cookies

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί προσωρινά cookies τα οποία διαγράφονται από τον υπολογιστή  του χρήστη όταν κλείνει τον φυλλομετρητή. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη/χρήστη και περιλαμβάνουν μη προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών του διαδικτυακού τόπου και δεν λαμβάνουν γνώση οιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου του υπολογιστή του. Τα cookies χρησιμοποιούνται για να μπορεί η ιστοσελίδα να θυμάται τις ενέργειές και τις προτιμήσεις  του χρήστη για ένα χρονικό διάστημα καθώς και για να εκτιμάται η αποτελεσματικότητα της ιστοσελίδας και να βελτιωθούν οι επιδόσεις του δικτυακού τόπου. Οι πληροφορίες που έχουν σχέση με τα cookies δεν χρησιμοποιούνται για την ταυτοποίησή  του χρήστη και τα δεδομένα που συγκεντρώνονται για τη συμπεριφορά  του χρήστη ως προς τη φυλλομέτρηση της ιστοσελίδας της ΡΑΣ  φυλάσσονται με πλήρη ασφάλεια. Τα cookies αυτά δεν χρησιμοποιούνται για σκοπούς άλλους από αυτούς που περιγράφονται στο παρόν κείμενο. Επιπροσθέτως η ΡΑΣ δεν επιτρέπειε τη χρήση cookies τρίτων. Ο χρήστης /επισκέπτης  Μπορεί να ελέγξει ή/και να διαγράψει τα cookies όποτε θελήσει. Μπορεί να διαγράψετε όλα τα cookies που βρίσκονται ήδη στον υπολογιστή του, όπως και να ρυθμίσει τους περισσότερους φυλλομετρητές κατά τρόπο που να μην επιτρέπουν την εγκατάσταση cookies. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, ίσως χρειαστεί να προσαρμόζει ορισμένες προτιμήσεις κάθε φορά που επισκέπτεται  μία ιστοσελίδα, ενώ μπορεί να μην λειτουργούν και μερικές υπηρεσίες.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η επεξεργασία και προστασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών της ιστοσελίδας υπόκειται στους κανόνες που ορίζει το εκάστοτε εν ισχύ εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η ΡΑΣ διαθέτει φόρμα επικοινωνίας όπου ο χρήστης / επισκέπτης παράσχει κάποια προσωπικά του δεδομένα (όπως ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), αριθμός τηλεφώνου, ταχυδρομική διεύθυνση) για την παρουσίαση και αξιολόγηση της αξίωσής  του. Τα στοιχεία αυτά θα υποβάλλονται σε επεξεργασία για σκοπούς αυστηρά αναγκαίους και συνδεδεμένους με το αίτημα του  αλλά και για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεκπεραίωση του. Η συμπλήρωση των αντιστοίχων πεδίων συνεπάγεται την εκ μέρους του ρητή χορήγηση συγκατάθεσης επεξεργασίας προς την ΡΑΣ , σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 2472/1997

Η ΡΑΣ δε θα διαθέσει τα προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/χρηστών της ιστοσελίδας σε τρίτους, που δε σχετίζονται με την ίδια, χωρίς τη συγκατάθεση του επισκέπτη/χρήστη, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές, ιδιαίτερα σε περίπτωση που η από τον επισκέπτη χρήση αντίκειται στους κανόνες χρήσης του κόμβου της ΡΑΣ και στην ισχύουσα νομοθεσία. Η ΡΑΣ είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν αποστείλει οι επισκέπτες/χρήστες για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών- πληροφοριών της. Η ΡΑΣ δεν ευθύνεται για τη δημοσιοποίηση των προσωπικών στοιχείων των επισκεπτών/χρηστών της ιστοσελίδας σε τρίτους, καθώς και για την εν γένει παράβαση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών, η οποία δεν οφείλεται σε υπαιτιότητά της, αλλά σε κακόβουλες ενέργειες τρίτων.

Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που γνωστοποιούνται στην ΡΑΣ πραγματοποιείται για τους σκοπούς της άσκησης των αρμοδιοτήτων της Αρχής, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Εφόσον πρόκειται για προσωπικά δεδομένα, τα οποία γνωστοποιούνται  στην Αρχή στο πλαίσιο υποβολής ερωτήματος ή παραπόνου ή καταγγελίας, αποδέκτης των δεδομένων αυτών, πέραν της ΡΑΣ, μπορεί να είναι ο Διαχειριστής υποδομής σιδηροδρομικού δικτύου ή/και η Σιδηροδρομική επιχείρηση,  στην οποίο αφορά το ερώτημα ή παράπονο ή η καταγγελία, καθώς και άλλες  δημόσιες αρχές, στις οποίες ενδέχεται να διαβιβαστούν, εφόσον το ερώτημα ή η καταγγελία άπτεται των αρμοδιοτήτων τους.

Ο χρήστης / επισκέπτης της παρούσας ιστοσελίδας έχει τη δυνατότητα να επικοινωνήσει με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ) της ΡΑΣ στο dpo@ras-el.gr προκειμένου να ενημερωθεί για την τυχόν τήρηση προσωπικών του στοιχείων.

Επίσης έχει το δικαίωμα υποβολής αιτήματος στην ΡΑΣ για πρόσβαση, διόρθωση ή διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων που  αφορούν τον αιτούντα , το οποίο θα εξεταστεί σύμφωνα με τους όρους της κείμενης νομοθεσίας.

X