– Απόφαση 10720/15.07.2019 (B’ 2962) της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ) που αφορά στη «Διαδικασία Απόκτησης Άδειας Μηχανοδηγού – Οργάνωση και Καθορισμός Διενέργειας Εξετάσεων για την Απόκτηση Άδειας Μηχανοδηγού»
– Απόφαση 9878/13.03.2019 Διαδικασία Γνωστοποίησης Προγραμματιζόμενης Νέας Υπηρεσίας Σιδηροδρομικής Μεταφοράς Επιβατών
– Απόφαση της ολομέλειας της ΡΑΣ της 34ης συνεδρίασης της 30.04.2018 για την ΑΥ αδειοδότησης
– Απόφαση της ολομέλειας της ΡΑΣ για στρατηγικούς στόχους 2019
– Απόφαση της ολομέλειας της ΡΑΣ για τομεακούς στόχους 2019
– Απόφαση της ολομέλειας της ΡΑΣ της 34ης συνεδρίασης της 30.04.2018 για την Επανεκπαίδευση προσωπικού έλξης της ΤΡΑΙΝΟΣΕ
– Απόφαση Ολομέλειας της ΡΑΣ που αφορά την επικαιροποίηση ισχύος της, με αριθμό EL0120120001, σιδηροδρομικής άδειας της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε., σε εφαρμογή του άρθρου 23 του ν.4408/2016 (Α΄ 135)
– Απόφαση Ολομέλειας της ΡΑΣ που αφορά τη μη υπογραφή Σύμβασης Πρόσβασης μεταξύ ΟΣΕ – ΤΡΑΙΝΟΣΕ
– Απόφαση Ολομέλειας της ΡΑΣ που αφορά την έλλειψη σφυρακίων ασφαλείας στους συρμούς της ΤΡΑΙΝΟΣΕ
– Απόφαση Ολομέλειας της ΡΑΣ που αφορά τη μη επικαιροποίηση Δήλωσης Δικτύου 2014 του ΟΣΕ
– Απόφαση Ολομέλειας της ΡΑΣ που αφορά στην εκπρόθεσμη δημοσίευση Δήλωσης Δικτύου 2015 του ΟΣΕ
– Απόφαση Ολομέλειας της ΡΑΣ που αφορά στη μη υπογραφή διασυνοριακών συμφωνιών συνεργασίας ανάμεσα στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ και τις βουλγαρικές σιδηροδρομικές εταιρείες BULGARIAN RAILWAY COMPANY AD (BRC AD), DB SCHENKER RAIL BULGARIA EOOD και BULMARKET RAIL CARGO EOOD
– Απόφαση Έγκρισης Οδηγού Σπουδών και προγράμματος κατάρτισης μηχανοδηγών μηχανών έλξης και συρμών του ΟΣΕ
– Απόφαση της Ολομέλειας της ΡΑΣ της 84ης συνεδρίασης για έγκριση διαδικασίας χειρισμού παραπόνων επιβατών σιδηροδρομικών

X