ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥ

Σχολεία | Ηλεκτροκίνηση| Ισόπεδες Διαβάσεις

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η 4η δέσμη μέτρων για τους ευρωπαϊκούς σιδηροδρόμους, γνωστή και ως 4ο σιδηροδρομικό πακέτο και ιδίως η οδηγία για την Ασφάλεια των Σιδηροδρόμων [οδηγία (ΕΕ) 2016/798] επιβάλλει στα κράτη μέλη την προώθηση μιας νοοτροπίας (κουλτούρας) αμοιβαίας εμπιστοσύνης, καλής πίστης και μάθησης. Μέσω των εφαρμοζόμενων Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας, οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και οι διαχειριστές υποδομής καλούνται να προωθούν την προαναφερθείσα νοοτροπία, όπου το προσωπικό παροτρύνεται να συμβάλλει στην ανάπτυξη της ασφάλειας.

Η ΡΑΣ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να συμβάλει ενεργά στη διάδοση της Κουλτούρας Ασφάλειας. Στο πλαίσιο αυτό αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και δράσεις τόσο σε ότι αφορά το εμπλεκόμενο προσωπικό των σιδηροδρομικών μεταφορών όσο και στην απ’ ευθείας επαφή με την ελληνική κοινωνία σε θέματα ασφαλούς συμβίωσης με το σιδηρόδρομο.

Σχολεία

Η ΡΑΣ σε συνεργασία με τον ΟΣΕ και την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας σχεδίασε και υλοποιεί, από το 2018 έως και σήμερα, πρόγραμμα ενημέρωσης των μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σχετικά με τους κινδύνους του σιδηροδρόμου και την ασφαλή συνύπαρξη με το σιδηροδρομικό δίκτυο. Το πρόγραμμα έχει γίνει δεκτό με ιδιαίτερη ικανοποίηση από τη σχολική κοινότητα, γονείς, εκπαιδευτικούς, μαθητές, ενώ έως σήμερα έχουν ενημερωθεί πάνω από 20.000 μαθητές σε όλη την Ελλάδα.

Σκοπός

Σκοπός του προγράμματος είναι η ενημέρωση μαθητών Δημοτικού (Δ, Ε και ΣΤ τάξης), Γυμνασίου και Λυκείου και του αντίστοιχου εκπαιδευτικού προσωπικού, σε θέματα ασφαλούς συμβίωσης με το σιδηροδρομικό δίκτυο που διασχίζει τις περιοχές κατοικίας τους, με σκοπό την αποτροπή επανάληψης συνήθων ατυχημάτων στο σιδηροδρομικό δίκτυο.

Τόπος Διεξαγωγής

Το πρόγραμμα διεξάγεται σε χώρους σχολείων Δημοτικών, Γυμνάσιών και Λυκείων, τα οποία βρίσκονται σε περιοχές που γειτονεύουν με το σιδηροδρομικό δίκτυο.

Έως σήμερα (Μάιος 2021) το πρόγραμμα έχει παρουσιαστεί κατά προτεραιότητα σε μεγάλες πόλεις όπως Αθήνα , Λάρισα, και Πάτρα (όπου υπάρχουν μεγάλος αριθμός  σχολείων) αλλά  και σε μικρότερες όπως Έδεσσα , Κατερίνη, Φάρσαλα κλπ. Σκοπός μας είναι η σταδιακή εξάπλωσή του και σε άλλες περιοχές.

Διάρκεια ενημέρωσης

Η ενημέρωση διαρκεί μία διδακτική ώρα (περίπου 40 λεπτά) μαζί με τις ερωτήσεις των μαθητών.

Ομάδα υλοποίησης και τρόπος παρουσιάσεων

Η παρουσιάση υλοποιήθηκε από ομάδα έμπειρων μηχανικών της ΡΑΣ και του ΟΣΕ (Κ. Καπετανίδης, Σ. Αυδής και Ν. Κόνδυλας οι οποίοι πήραν ειδική άδεια από το Υπ. Παιδείας) με παρουσίαση οπτικοακουστικού υλικού μέσω φορητού υπολογιστή και βιντεοπροβολέα. Τον ανωτέρω εξοπλισμό εφόσον δεν υπάρχει στα σχολεία θα προσκομίζεται από τα στελέχη της ΡΑΣ και ΟΣΕ. Παράλληλα θα διανέμονται ενημερωτικά τετράδια (ειδικά σχεδιασμένα για μαθητές) στα οποία γίνεται αναλυτική αναφορά στους κινδύνους που εγκυμονούν στο σιδηροδρομικό δίκτυο καθώς και τρόποι αποφυγής τους. Μετά την παρουσίαση οι μαθητές θα μπορούν να υποβάλουν ερωτήσεις.

– Ενημέρωση για το Σιδηρόδρομο δίκτυο στην Ελλάδα
– Σημεία στα οποία εντοπίζονται τα περισσότερα ατυχήματα
– Σε Ισόπεδες Διαβάσεις φυλασσόμενες ή μη φυλασσόμενες
– Ηλεκτροκίνηση
– Ακινητοποιημένα ή σταθμευμένο τροχαίο υλικό
– Σιδηροδρομικοί σταθμοί και εγκαταστάσεις.
– Κατά μήκος σιδηροδρομικής γραμμής
– Παρουσίαση τρόπων πρόληψης/ αποφυγής παρόμοιων ατυχημάτων
– Ενημέρωση για την ασφαλή καθημερινή συμβίωση με το Σιδηροδρομικό Δίκτυο
– Παρουσίαση βίντεο που έχουν φτιαχτεί από σιδηροδρομικούς οργανισμούς για την παρουσίαση κινδύνων στο δίκτυο
– Ερωτήσεις μαθητών σε σχέση με την παρουσίαση και απαντήσεις
– Διανομή ενημερωτικών φυλλαδίων για τους κινδύνους ηλεκτροκίνησης

Το πρόγραμμα εγκρίθηκε  από το Υπουργείο Παιδείας για την Σχολική χρονιά 2018-2019 στις 6-11-2018. Οι παρουσιάσεις άρχισαν από τον Νομό Λάρισας τον Δεκέμβρη 2018 και από το 2019 επεκτάθηκαν σε περιοχές της Αττικής και τον Μάιο 2019 στον νομό Πέλλας (Έδεσσα) . Έως το τέλος της Σχολικής χρονιάς  2018- 2019 πραγματοποιήθηκαν  συνολικά 125 παρουσιάσεις σε 72   σχολεία σε περίπου 10.300 μαθητές.

Το  επόμενο Σχολικό έτος 2019-2020 παίρνοντας εκ νέου την έγκριση από το Υπουργείο Παιδείας,   οι παρουσιάσεις συνεχίστηκαν στην Αττική και Λάρισα και επεκτάθηκαν  και σε άλλους νομούς όπως Αχαΐας και Πιερίας. Τον Μάρτιο του 2020 οι παρουσιάσεις σταμάτησαν λόγω των μέτρων περιορισμού της πανδημίας. Έως τότε το πρόγραμμα είχε παρουσιαστεί περίπου σε 140 Σχολεία και σε πάνω από 22.000 μαθητές.

Οι παρουσιάσεις θα συνεχιστούν όταν το επιτρέψουν οι υγειονομική κατάσταση της χώρας.

Το πρόγραμμα έλαβε πολύ καλές κριτικές στα σχολεία όπου παρουσιάστηκε τόσο από τους μαθητές όσο και τους καθηγητές/δασκάλους.

Τιμήθηκε και από την Διεθνή Ένωση Σιδηροδρόμων (UIC) κατά την διάρκεια του  European Level Crossing Forum (ELCF) στο Παρίσι στις 26/3/2019.

Επίσης παρουσιάστηκε και στην Ημερίδα με θέμα την «ασφάλεια στους σιδηροδρόμους» που διοργανώθηκε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων και ΡΑΣ στην Αθηνά στις 4/4/2019.

– Επίδειξη Κοινωνική ευθύνης από την ΡΑΣ και ΟΣΕ στους μαθητές των σχολείων και γενικά στην Ελληνική κοινωνία.

Πρόληψη ατυχημάτων και αποφυγή απώλειας ανθρώπινων ζωών, ειδικά όταν μιλάμε για ζωές ανηλίκων.

Ευαισθητοποίηση στο συγκεκριμένο θέμα μαθητών, εκπαιδευτικών και εμμέσως των γονέων.

– Προσφορά πολύτιμης γνώσης σε μαθητές και εκπαιδευτικούς.

– Προβολή Ελληνικού Σιδηροδρόμου σαν μέσο μεταφοράς.

– Προβολή του ρόλου της ΡΑΣ και ΟΣΕ σε θέματα σιδηροδρομικής ασφάλειας.

Τα σχολεία τα οποία ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα ή θέλουν πληροφορίες μπορούν να επικοινωνήσουν με τους συντονιστές του προγράμματος:

Καπετανίδη Κώστα τηλ. 210 3860183 και 6974 052617 –email kkapetanidis@ras-el.gr

Αυδή Στέφανο τηλ. 210 3860182 και 6977862926 –email savdis@ras-el.gr

Ηλεκτροκίνηση

Η ΡΑΣ σε συνεργασία με τον ΟΣΕ προχώρησε στην σχεδίαση και εκτύπωση 25.000 τετραδίων Α5 με τίτλο «Μαθαίνω να ζώ με τα ηλεκτροκίνητα τρένα».

Τα τετράδια αυτά είναι ειδικά σχεδιασμένα για μαθητές με χρήση κατάλληλων σκίτσων και κειμένων και ενημερώνουν για τους 10 Κανόνες προστασίας από την Ηλεκτροκίνηση του Σιδηροδρόμου.

Τα τετράδια μοιράζονται σε μαθητές των σχολείων κατά την διάρκεια ενημερωτικών παρουσιάσεων που κάνουν στελέχη της ΡΑΣ και του ΟΣΕ στα πλαίσια του εγκεκριμένου από το Υπουργείο Παιδείας προγράμματος «Ασφαλής συμβίωση μαθητών με το Σιδηροδρομικό Δίκτυο».

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ζητήσετε δωρεάν τετράδια για μαθητές του σχολείου σας , παρακαλώ επικοινωνήστε με το στέλεχος της ΡΑΣ Κώστα Καπετανίδη στο 210 3860183

ΙΣΟΠΕΔΕΣ ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ:
ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΙΣ ΙΣΟΠΕΔΕΣ ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ

Οι ισόπεδες σιδηροδρομικές διαβάσεις συνιστούν έναν ασφαλή τρόπο για τους οδηγούς, τους πεζούς και τους δικυκλιστές που επιχειρούν να διασχίσουν τη σιδηροδρομική γραμμή, εφόσον τηρούνται ορισμένοι βασικοί κανόνες. Όταν οι κανόνες ασφαλείας δεν τηρούνται, οι χρήστες θέτουν σε κίνδυνο όχι μόνο τον εαυτό τους αλλά και τους υπόλοιπους χρήστες του σιδηροδρόμου.

Η Διεθνή Ένωση Σιδηροδρόμων (UIC) διοργανώνει από το 2009 κάθε Ιούνιο την Διεθνή Ημέρας Ευαισθητοποίησης για την Ασφάλεια στις Ισόπεδες Διαβάσεις (ILCAD).

Η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ) από το 2019 συμμετέχει ανελλιπώς στην Ελληνική εκστρατεία ενημέρωσης για την Ασφάλεια στις Ισόπεδες Διαβάσεις (ILCAD) σε συνεργασία με το  Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς» και τη ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.

Αναλυτικά  η ΡΑΣ συμμετείχε στην εκστρατεία ILCAD του 2019  η οποία απευθυνόταν σε επαγγελματίες οδηγούς φορτηγών, λεωφορείων και στην  ILCAD  του 2020  με σύνθημα «Κινούμαι με προσοχή στις Ισόπεδες Διαβάσεις». Η ΡΑΣ θα συμμετέχει και στην φετινή ILCAD 2021 η οποία  θα πραγματοποιηθεί στις 10 Ιουνίου 2021 με θέμα «Η Απροσεξία Σκοτώνει»

Η Επιτροπή Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Συμβάντων συστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4313/2014 (ΦΕΚ Α΄ 261/17.12.2014) ως ανεξάρτητη διοικητική αρχή, αρμόδια για τη διερεύνηση σιδηροδρομικών ατυχημάτων και συμβάντων, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 3 του π.δ.160 /2007, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 • Πάνω από 40 χώρες είναι μέλη της Διεθνούς Ημέρας Ευαισθητοποίησης για τις Ισόπεδες Διαβάσεις:
 • Υπάρχουν περίπου 500.000 ισόπεδες διαβάσεις τρένων στον κόσμο (205.000 στις ΗΠΑ, περίπου 34.000 στον Καναδά και 120.000 στην Ευρώπη).
 • Στην Ευρώπη, τα δυστυχήματα στις ισόπεδες διαβάσεις αντιπροσωπεύουν το 26% όλων των σημαντικών σιδηροδρομικών ατυχημάτων και αντιπροσωπεύουν το 1% των θανάτων από τροχαία συμβάντα, έναντι 28% των θανάτων από σιδηροδρομικά συμβάντα.
 • Στην Ευρώπη, το 2017 σημειώθηκαν 439 συγκρούσεις σε ισόπεδες διαβάσεις (το 75% με Ι.Χ.), που αποτελούν το 25% των σημαντικών σιδηροδρομικών συμβάντων, με 282 θανάτους και 240 σοβαρούς τραυματισμούς, που αντιπροσωπεύουν το 29% όλων των θανάτων και το 32% των σοβαρών τραυματισμών στους σιδηροδρόμους.
 • Το 2018, τα φορτηγά συμμετείχαν στο 23% των συγκρούσεων σε ισόπεδες διαβάσεις στις ΗΠΑ, αντιπροσωπεύοντας το 7,7% των θανάτων και το 19,8% των τραυματισμών σε σιδηροδρομικά συμβάντα.
 • Ένα τρένο που μεταφέρει φορτία μπορεί να είναι 100 φορές βαρύτερο από ένα φορτηγό 40 τόνων
 • Στις ΗΠΑ, όσον αφορά στην ταχύτητα 89 χλμ./ώρα
  • Ένα φορτηγό 40 τόνων (με μέγεθος όσο ένα στάδιο αμερικανικού ποδοσφαίρου) θα χρειαστεί 110 μέτρα για να σταματήσει αφού τη στιγμή που θα πατήσει φρένο.
  • Ένα τρένο που μεταφέρει φορτία (με μέγεθος όσο 15 στάδια αμερικανικού ποδοσφαίρου μαζί) θα χρειαστεί περίπου 1,6 χλμ. μέχρι να σταματήσει αφού πατήσει φρένο.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τους συνδέσμους:

UIC safety database public report 2017, EUROSTAT rail accident fatalities statistics in the EU, Report 2017 of the UNECE Group of Experts on level crossing safety

 • Η Διεθνής Ένωση Σιδηροδρόμων (UIC) είναι συντονιστής του Ευρωπαϊκού προγράμματος Safer –LC (Safer level crossing by intergrating and optimizing road-rail infrastructure management and design)

Η πρωτοβουλία για τη Διεθνή Ημέρα Ευαισθητοποίησης για τις Ισόπεδες Διαβάσεις (ILCAD) συντονίζεται από τη Διεθνή Ένωση Σιδηροδρόμων (UIC) από το 2009 με την υποστήριξη της Παγκόσμιας Κοινότητας των Σιδηροδρόμων (CER, ΕΙΜ), καθώς και Οργανισμών όπως το  Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών (ETSC), το Operation Lifesaver, το LDz και άλλους Οργανισμούς Οδικής Ασφάλειας, προκειμένου να κάνουν τους χρήστες του δρόμου να έχουν επίγνωση των κινδύνων σε ισόπεδες σιδηροδρομικές διαβάσεις.

Στην Ελλάδα το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» συμμετέχει στη Διεθνή Ημέρα Ευαισθητοποίησης για τις Ισόπεδες Διαβάσεις (ILCAD) από το 2009. Η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ) συμμετέχει ανελλιπώς  από το 2019 έως και σήμερα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την καμπάνια και τη λίστα των χωρών που συμμετέχουν, επισκεφθείτε τον επίσημο διαδικτυακό τόπο της ILCAD: https://ilcad.org/

X