Εκτύπωση Ευρωπαϊκών Αδειών Μηχανοδηγού

Μ

Με μεγάλη ικανοποίηση σας ανακοινώνουμε την εκτύπωση των πρώτων αδειών μηχανοδηγού στην Ελλάδα, σύμφωνα με το κοινοτικό υπόδειγμα του Κανονισμού (ΕΕ) 36/2010.

Οι άδειες αυτές, ουσιαστικά, αφορούν στη μετατροπή των υφιστάμενων εθνικών αδειών μηχανοδηγού τις οποίες διαθέτουν οι ενεργοί μηχανοδηγοί των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων της χώρας μας. Αναμφισβήτητα, πρόκειται για ένα μεγάλο βήμα προσαρμογής της Ελλάδας στις απαιτήσεις που απορρέουν από την ευρωπαϊκή Οδηγία (ΕΕ) 2007/59/ΕΚ και τον ν.3911/2011, το οποίο πραγματοποιήθηκε μετά από μια συντονισμένη και επιτυχή συνεργασία του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, της Διεύθυνσης Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ). Πολύ σύντομα, η ΡΑΣ θα ξεκινήσει την παράδοση των πρώτων εκτυπωμένων αδειών στους κατόχους τους.

Η διαδικασία εκτύπωσης των νέων αδειών συνεχίζεται και αναμένεται να ολοκληρωθεί το αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα.

X