19η Συνάντηση του Δικτύου των Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Σιδηροδρομικών Αρχών European Network of Rail Regulatory Bodies (ENRRB)

Η ΡΑΣ συμμετείχε στην 19 η Συνάντηση του Δικτύου των Ρυθμιστικών Αρχών του Σιδηροδρόμου, που διοργανώνει η αρμόδια Γενική Δ/νση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, DG FOR MOBILITY AND TRANSPORT.

Η συνάντηση επικεντρώθηκε στη λειτουργία των Service Facilities Operators (SFO), στις απαιτήσεις που θέτει ο σχετικός Κανονισμός 2017/2177/ΕΕ και ειδικότερα σε θέματα χωρητικότητας, κριτήριων προτεραιότητας και χρεώσεων των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις.

Στη δεύτερη μέρα της συνάντησης στο Δίκτυο των Σιδηροδρομικών Ρυθμιστών είχαν κληθεί να συμμετάσχουν εκπρόσωποι των Αρχών Ανταγωνισμού, με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων σχετικά με πρακτικές που συνιστούν νόθευση του ανταγωνισμού στην αγορά των σιδηροδρόμων και την επισήμανση της αναγκαιότητας συνεργασίας μεταξύ Ρυθμιστικών Αρχών και Επιτροπών Ανταγωνισμού.

X