Δημοσίευση Διευκρινιστικού Σημειώματος για την «Ασφαλή Ενσωμάτωση»

Ένα ενδιαφέρον διευκρινιστικό σημείωμα σχετικά με την έννοια της «Ασφαλούς Ενσωμάτωσης» δημοσίευσε στην ιστοσελίδα του ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ERA). Το συγκεκριμένο έγγραφο αποσκοπεί στην πληροφόρηση των «παικτών» του ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού συστήματος αναφορικά με την εφαρμογή του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 402/2013 σχετικά με την Κοινή Μέθοδο Ασφάλειας (ΚΜΑ) για την αξιολόγηση και την εκτίμηση της επικινδυνότητας. Στο έγγραφο παρατίθεται το νομικό πλαίσιο στο οποίο γίνεται ρητή αναφορά της απαίτησης της ασφαλούς ενσωμάτωσης των δομικών υποσυστημάτων εντός του σιδηροδρομικού συστήματος. Για να διαβάσετε το διευκρινιστικό σημείωμα πατήστε https://www.era.europa.eu/sites/default/files/applicants/docs/era_1209-063_clarification_note_on_safe_integration_en.pdfera_1209-063_clarification_note_on_safe_integration_en

ras-el-image
X