Προγραμματισμός Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων για τη χρήση του OSS

Έναν νέο προγραμματισμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων σχετικά με τη χρήση της πλατφόρμας της Υπηρεσίας Μίας Στάσης (One Stop Shop/OSS) δημοσίευσε στην ιστοσελίδα του ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ERA). Τα εκπαιδευτικά αυτά προγράμματα θα υλοποιηθούν χωρίς κόστος το αμέσως χρονικό διάστημα Μαρτίου – Ιουνίου 2020 στην έδρα του ERA στην πόλη Valenciennes της Γαλλίας. Απευθύνονται σε Αιτούντες αλλά και σε Αξιολογητές αιτήσεων για την έκδοση Ενιαίων Πιστοποιητικών Ασφάλειας και Εγκρίσεων Οχημάτων. Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε https://www.era.europa.eu/sites/default/files/applicants/docs/oss_training_guidelines_en.pdf

ras-el-image
X