Διαβούλευση με τον Σιδηροδρομικό Τομέα

Η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων ως αρμόδια Αρχή για τη διενέργεια των εξετάσεων για την απόκτηση άδειας μηχανοδηγού ξεκίνησε τη διαβούλευση με τους βασικούς συντελεστές του σιδηροδρομικού τομέα με σκοπό τη βελτίωση της διαδικασίας απόκτησης άδειας μηχανοδηγού, συμπεριλαμβανομένου του συστήματος εξετάσεων. Ειδικότερα, με επιστολή της απεύθυνε πρόσκληση αφενός μεν στους πιστοποιημένους εκπαιδευτές μηχανοδηγών & υποψηφίων μηχανοδηγών να εμπλουτίσουν την τράπεζα θεμάτων και αφετέρου δε στο εκπαιδευτικό κέντρο του ΟΣΕ, τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και τους αναγνωρισμένους εξεταστές να υποβάλλουν προτάσεις βελτίωσης του συστήματος εξετάσεων στο e-mail: info@ras-el.gr έως τις 15-03-2020.   

X