Μέτρα και Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού Covid-19 στον τομέα των Μεταφορών

Πληροφορίες για τις ενέργειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού, στον τομέα των Μεταφορών,  μπορείτε να βρείτε στο σύνδεσμο https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/mobility_el

Τα μέτρα αφορούν σε διαφόρους τομείς των μεταφορών, περιλαμβανομένου δικαιωμάτων των επιβατών και συμβουλών ταξιδιού.

Ειδικότερα όσον αφορά στις σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές, μία ομάδα εργασίας εμπειρογνωμόνων από την κοινοπραξία EU Healthy Gateways joint action , έχει εκπονήσει συμβουλές όσον αφορά τις ενέργειες για την ετοιμότητα στα χερσαία σημεία διέλευσης και τον τομέα χερσαίων μεταφορών.

ras-el-image
X