Δικαιώματα Επιβατών: Κατευθυντήριες Γραμμές της ΕΕ για Covid-19

Ανακοίνωση της Επιτροπής, στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, με ερμηνευτικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τους κανονισμούς της ΕΕ για τα δικαιώματα των επιβατών στο πλαίσιο της εξελισσόμενης κατάστασης όσον αφορά τη νόσο Covid-19

https://ras-el.gr/wp-content/uploads/2020/03/ek-1371.2007_covid-19_el.pdf

 

https://ras-el.gr/wp-content/uploads/2020/03/ek-1371.2007_covid-19_en.pdf

X