Λήψη προσωρινών μέτρων σχετικά με τη διαδικασία έγκρισης οχημάτων

Ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ERA), ανταποκρινόμενος στις δυσκολίες του σιδηροδρομικού τομέα λόγω της επιδημίας COVID-19 να εκπληρώσει τα νομικά καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του, όσον αφορά στη διαδικασία έγκρισης οχημάτων,  ενέκρινε προσωρινά μέτρα κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων έγκρισης τύπου οχημάτων ή / και οχημάτων, εν αναμονή της πιθανής θέσπισης προσωρινών μέτρων της ΕΕ σχετικά με τις πράξεις που διέπονται από τον Kανονισμό (ΕΕ) 2018/545.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε στην ιστοσελίδα του ERA, πατώντας εδώ.

X