Δημοσίευση των πρώτων κατευθυντήριων οδηγιών για την Κουλτούρα Ασφάλειας (Safety Culture)

Ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων της ΕΕ (ERA) δημοσίευσε στην ιστοσελίδα του μια πρώτη σειρά κατευθυντήριων οδηγιών για την Κουλτούρα Ασφάλειας, προκειμένου να υποστηριχθεί ο ευρωπαϊκός σιδηροδρομικός τομέας για την αποτελεσματική εφαρμογή της.

Η πρώτη αυτή σειρά οδηγιών έχει ως τίτλο «Εισαγωγή στο Ευρωπαϊκό Μοντέλο για την Κουλτούρα Ασφάλειας στους Σιδηροδρόμους» και απευθύνεται σε ένα ευρύ κοινό, καλύπτοντας ρυθμιστικές αρχές, ανώτερα διοικητικά στελέχη, διευθυντές και στελέχη στον τομέα της ασφάλειας σιδηροδρόμων, επιθεωρητές, ερευνητές και άλλα πρόσωπα που ενδιαφέρονται για την έννοια της Κουλτούρας Ασφάλειας.

Στόχος αυτού του πρώτου οδηγού είναι να εξηγήσει το παραπάνω μοντέλο ως ένα αποτελεσματικό εργαλείο για την υποστήριξη όλων των φορέων, ώστε να κατανοήσουν πώς αναπτύσσεται και επηρεάζεται η Κουλτούρα Ασφάλειας και κατ’ επέκταση να συμβάλουν στη βελτίωση της ασφάλειας των σιδηροδρόμων. Όπως εξάλλου επισημαίνεται στη δημοσίευση του ERA, η ασφάλεια δεν αφορά μόνο στη ρύθμιση, τους κανόνες και τις διαδικασίες αλλά αφορά μια ζωντανή και συλλογική δέσμευση.

Περισσότερες σχετικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του ERA, πατώντας εδώ.

X