Μέτρα στον τομέα της κινητικότητας που εφαρμόζονται ή ανακοινώνονται από τα κράτη μέλη σε συνέχεια της πανδημίας COVID-19

Σε συνέχεια της δημοσίευσης του από 27-03-2020 σημειώματος του Γενικού Διευθυντή DG MOVE της ΕΕ σχετικά με τα έκτακτα μέτρα στον τομέα των μεταφορών για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19, η DG MOVE δημοσίευσε στην ιστοσελίδα της Παράρτημα με τις απαιτήσεις της σχετικής ενωσιακής νομοθεσίας με τις οποίες ενδέχεται να υπάρξει αδυναμία συμμόρφωσης, εξαιτίας των μέτρων που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το παραπάνω Παράρτημα μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της DG MOVE, πατώντας εδώ.

X