Δημοσίευση Επικαιροποιημένου Μητρώου Αναγνωρισμένων Ιατρών

Η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ), στο πλαίσιο των καθηκόντων της ως αρμόδια Εθνική Αρχή Ασφάλειας των Σιδηροδρόμων και ως Αρχή για την εφαρμογή του νόμου ν.3911/2011 (Α’ 12), τηρεί, δημοσιεύσει και προσαρμόζει στα πρόσφατα δεδομένα μεταξύ άλλων, Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιατρών, οι οποίοι διενεργούν τις απαιτούμενες ιατρικές και ψυχολογικές εξετάσεις των μηχανοδηγών και των υποψηφίων μηχανοδηγών.

Το πλέον πρόσφατο επικαιροποιημένο Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιατρών είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της ΡΑΣ, πατώντας εδώ.

ras-el-imageras-el-image
X