Δικαιώματα Επιβατών – Συχνές Ερωτήσεις στο πλαίσιο της κατάστασης αναφορικά με τη νόσο Covid 19

Συχνές Ερωτήσεις στο πλαίσιο της κατάστασης αναφορικά με τη νόσο Covid 19

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/passenger-rights-faqs_el.pdf

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/faqs-travel-transportation.pdf

ras-el-imageras-el-image
X