Νέος οδηγός χρήσης OSS για αιτούντες

Ο ERA εξέδωσε νέους οδηγούς χρήσης της πλατφόρμας OSS για την έκδοση ενιαίων πιστοποιητικών ασφαλείας, την έγκριση οχημάτων καθώς και την προέγκριση συστημάτων ERTMS από τον ERA. Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθείστε το σύνδεσμο:

https://www.era.europa.eu/sites/default/files/applicants/docs/oss_user_guide_for_applicants_en.pdf

ras-el-imageras-el-image
X