Διαδικτυακό σεμινάριο από τον ERA με αντικείμενο τις Πιστοποιήσεις, Άδειες, Εγκρίσεις: Status Quo & Όραμα για το μέλλον

Ο ERA διοργανώνει την Τρίτη 16.06.2020 στις 11.00 π.μ. διαδικτυακό σεμινάριο με αντικείμενο τις διαδικασίες έγκρισης οχημάτων, έκδοσης ενιαίων πιστοποιητικών ασφαλείας και προέγκρισης συστημάτων ERTMS. To διαδικτυακό σεμινάριο θα έχει διάρκεια μια ώρα και απευθύνεται σε όσους ενδιαφέρονται για τις ανωτέρω διαδικασίες.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, ακολουθείστε το σύνδεσμο:

https://www.era.europa.eu/content/free-webinar-certification-authorisation-approval_en

ras-el-imageras-el-image
X