Παράταση προθεσμιών ανανέωσης πιστοποιητικών ασφαλείας, εγκρίσεων ασφαλείας & ολοκλήρωσης περιοδικών ελέγχων μηχανοδηγών λόγω της επιδημικής κρίσης COVID-19

Δημοσιεύτηκε ο Κανονισμός (ΕΕ) 2020/698 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής ένωσης με θέμα τη «Θέσπιση ειδικών και προσωρινών μέτρων λόγω της επιδημικής κρίσης της COVID-19 και σχετικά με την ανανέωση ή επέκταση ορισμένων πιστοποιητικών, αδειών και εγκρίσεων και με την αναβολή ορισμένων περιοδικών ελέγχων και περιοδικής κατάρτισης σε ορισμένους τομείς της νομοθεσίας για τις μεταφορές».

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα άρθρα 10 & 11 του Κανονισμού στα οποία ρυθμίζονται παρατάσεις προθεσμιών που προβλέπονται στην οδηγία 2004/49/ΕΚ και στην οδηγία 2007/59/ΕΚ και αφορούν στην ανανέωση πιστοποιητικών ασφαλείας, εγκρίσεων ασφαλείας και ολοκλήρωσης των περιοδικών ελέγχων των μηχανοδηγών που έληγαν μεταξύ 31.03.2020 και 31.08.2020.

 

Για περισσότερες λεπτομέρειες, διαβάστε εδώ:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0698&from=EN

ras-el-imageras-el-image
X