Διεξαγωγή Εξετάσεων Υποψηφίων Μηχανοδηγών για την Απόκτηση Άδειας Μηχανοδηγού

Η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ) ανακοινώνει τη διενέργεια εξετάσεων υποψηφίων μηχανοδηγών για την απόκτηση άδειας μηχανοδηγού, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν.3911/2011 (Α’ 12) και της υπ. αριθ. 10720/15-07-2020 Απόφασης της ΡΑΣ (Β’ 2962).

Οι εξετάσεις για το Θεωρητικό Μέρος θα διεξαχθούν την Παρασκευή 31-07-2020 στο ΚΕΚ ΟΣΕ ενώ για το Πρακτικό Μέρος θα διεξαχθούν την Τρίτη 04-08-2020 σε δρομολόγιο επί τμήματος της εθνικής σιδηροδρομικής υποδομής, με αφετηρία τον Επιβατικό Σταθμό Θεσσαλονίκης.

Περισσότερες σχετικές πληροφορίες καθορίζονται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Συμμετοχή στις Εξετάσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν στη ΡΑΣ αίτηση συμμετοχής έως την Τετάρτη 29-07-2020, συνυποβάλλοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία καθορίζονται στην προαναφερθείσα Πρόσκληση.

Για τη διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, επισυνάπτονται :

ras-el-imageras-el-image
X