ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Κ.Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΥ Η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων (Κ.Ε.Ε.)

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την διεξαγωγή εξετάσεων  μπορείτε να βρείτε  πατώντας εδώ.

ras-el-imageras-el-image
X