Διετής έκθεση σχετικά με την πρόοδο στον τομέα της ασφάλειας των σιδηροδρόμων και της διαλειτουργικότητας στην ΕΕ

O ERA δημοσίευσε τη διετή έκθεση σχετικά με την πρόοδο στον τομέα της ασφάλειας των σιδηροδρόμων και της διαλειτουργικότητας στην ΕΕ, στην οποία περιλαμβάνονται στοιχεία και για την Ελλάδα. Η έκθεση βασίζεται σε δεδομένα για το 2018 και, όπου είναι διαθέσιμα, για το 2019. Παρέχει μια λεπτομερή επισκόπηση της εξέλιξης της ασφάλειας των σιδηροδρόμων και της διαλειτουργικότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

 

Για να δείτε την έκθεση ακολουθήστε το σύνδεσμο:

https://www.era.europa.eu/library/corporate-publications/safety-and-interoperability-progress-reports_en

ras-el-imageras-el-image
X