Έγκριση αποτελεσμάτων των εξετάσεων της 31 Ιουλίου και της 4 Αυγούστου 2020 για την απόκτηση ευρωπαϊκής άδειας μηχανοδηγού

Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι εξετάσεις των υποψηφίων μηχανοδηγών για την απόκτηση Ευρωπαϊκής Άδειας Μηχανοδηγού, οι οποίες διεξήχθησαν στις 31 Ιουλίου και στις 4 Αυγούστου 2020, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3911/2011 (Α’12)

Με την  υπ’ αριθμό 13615/ 11-08-2020  Απόφαση της Ολομέλειας της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ)   εγκρίθηκαν   τα αποτελέσματα των Εξετάσεων. Οι εξεταζόμενοι που πέτυχαν και στα δύο (2) Μέρη των εξετάσεων, το Θεωρητικό και το Πρακτικό, δικαιούνται Βεβαίωση Επιτυχούς Εξέτασης, η οποία θα εκδοθεί από τη ΡΑΣ και θα χορηγείται στους δικαιούχους ενυπόγραφα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν τα αποτελέσματα εδώ.

ras-el-image
X