Νέα έκδοση Οδηγού Χρήσης του One Stop Shop (OSS) για Aιτούντες

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων της ΕΕ (ERA) δημοσίευσε νέα έκδοση του Οδηγού Χρήσης της Υπηρεσίας μιας Στάσης (OSS) για Αιτούντες. Στη νέα έκδοση του Οδηγού (1.20) έχει ενημερωθεί η ενότητα των προβληματικών σημείων.

 

O Οδηγός έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο του ERA

https://www.era.europa.eu/sites/default/files/applicants/docs/oss_user_guide_for_applicants_en.pdf

ras-el-imageras-el-image
X