Ενημέρωση για την Εξυπηρέτηση Κοινού

Η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ), στο πλαίσιο λήψης αναγκαίων μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού, ανακοινώνει ότι όλες οι υποθέσεις και θέματα τα οποία σχετίζονται με τη χορήγηση αδειών μηχανοδηγού σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3911/2011 (Α’12), θα διεκπεραιώνονται υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού.

Ειδικότερα, οι υποψήφιοι μηχανοδηγοί, μηχανοδηγοί ή/και εξουσιοδοτημένα από αυτούς πρόσωπα, παρακαλούνται να επικοινωνούν με τη ΡΑΣ με έναν από τους παρακάτω τρόπους, προκειμένου να προγραμματίσουν ραντεβού :

  • με τηλεφωνική επικοινωνία στους αριθμούς: 210 38 60141, 210 38 60172, 210 38 60173 και 210 38 60182 ή
  • με αποστολή email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@ras-el.gr ή

Οι συναντήσεις αυτές θα είναι ατομικές και η εξυπηρέτηση του κοινού θα πραγματοποιείται κατά τις εργάσιμες ημέρες, ώρες (8.30 π.μ-2 μ.μ).

Επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι πολίτες καλούνται να προσέρχονται στο προγραμματισμένο ραντεβού, τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας από τον COVID-19, όπως αυτά περιγράφονται στην ισχύουσα νομοθεσία.

ras-el-imageras-el-image
X