Έναρξη παρακολούθησης ορθής και αποτελεσματικής εφαρμογής των αναληφθεισών δεσμεύσεων από την εταιρία ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ

Η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ), με την  Απόφαση 766/ 28.04.2021, ξεκινά έλεγχο παρακολούθησης συμμόρφωσης και ορθής εφαρμογής των δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ, σε εφαρμογή της Απόφασης 14006/12.10.2020 της ΡΑΣ.

Στο πλαίσιο αυτό η ΡΑΣ θα συνεργαστεί με όλους τους φορείς της σιδηροδρομικής αγοράς και θα συλλέξει, με κάθε πρόσφορο τρόπο, απόψεις και στοιχεία προκειμένου να αξιολογηθεί η  αποτελεσματικότητα των δεσμεύσεων για την αποκατάσταση της λειτουργίας του ανταγωνισμού στην αγορά εμπορευματικών σιδηροδρομικών μεταφορών  καθώς και στην αγορά συντήρησης σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού.

Η απόφαση έναρξης παρακολούθησης των δεσμεύσεων,  βρίσκεται αναρτημένη στον ιστότοπο της Αρχής στο πεδίο Αποφάσεις.

Για την Απόφαση πατήστε εδώ.

ras-el-imageras-el-image
X