Νέος ευρωπαϊκός κανονισμός για τα δικαιώματα των επιβατών σιδηροδρομικών μεταφορών

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προχώρησε στον εκσυγχρονισμό των δικαιωμάτων των επιβατών σιδηροδρόμων εντός της ΕΕ ψηφίζοντας  τον «Κανονισμό  (ΕΕ) 2021/782 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου & του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2021 σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των επιβατών σιδηροδρομικών μεταφορών (αναδιατύπωση)» που θα τεθεί σε εφαρμογή από τις 7 Ιουνίου 2023.

Το νέο νομικό πλαίσιο :

Ενισχύει την προστασία των επιβατών σε περίπτωση διαταραχών (καθυστερήσεων, ακυρώσεων, χαμένων συνδέσεων) και ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα.

Ισχυροποιεί τα δικαιώματα των επιβατών για τη βελτίωση της εικόνας του τομέα και την προσέλκυση περισσότερων ατόμων στις σιδηροδρομικές γραμμές που αποτελεί στόχο για τον τομέα των μεταφορών στην Ευρώπη.

Περιλαμβάνει μια νέα υποχρέωση για τους μεταφορείς που θεωρούνται ως «μοναδική επιχείρηση» να προσφέρουν τις διεθνείς, υπεραστικές σιδηροδρομικές και εγχώριες και περιφερειακές υπηρεσίες τους ως ενιαίο εισιτήριο.

Οι διαχειριστές υποδομής  και οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις θα πρέπει τώρα να παρέχουν δυναμικές πληροφορίες κίνησης και ταξιδιού σε πραγματικό χρόνο, όχι μόνο σε σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, αλλά και σε πωλητές εισιτηρίων και ταξιδιωτικούς πράκτορες.

Διασφαλίζονται ειδικές θέσεις για τη μεταφορά συναρμολογημένων ποδηλάτων στα νέα τρένα και εκείνων που είχαν σημαντικές αναβαθμίσεις.

Συντομεύεται η περίοδος προ-κοινοποίησης για αιτήματα βοήθειας για άτομα με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα σε 24 ώρες – σημαντικά μικρότερη από αυτήν που απαιτείται από άλλους τρόπους μεταφοράς (36 ώρες για ταξίδια με λεωφορείο και πούλμαν και 48 ώρες για αεροπορικές και πλωτές μεταφορές)

Περιλαμβάνεται ένας ενισχυμένος μηχανισμός διεκπεραίωσης παραπόνων και ενισχύεται η υποχρέωση των εθνικών φορέων επιβολής να συνεργάζονται. Στο μέλλον, θα αναπτυχθεί ένα νέο τυποποιημένο έντυπο αποζημίωσης και αποζημίωσης σε ολόκληρη την ΕΕ και θα είναι επίσης προσβάσιμο σε άτομα με αναπηρία και άτομα με μειωμένη κινητικότητα.

ras-el-imageras-el-image
X