Συμμετοχή της ΡΑΣ σε έρευνα του ERA με θέμα: «European Rail Safety Climate Survey»

Πρώτιστο μέλημα της ΡΑΣ ως Αρχής Ασφαλείας, αποτελεί η διασφάλιση της τήρησης των κανόνων ασφαλείας στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Στο πλαίσιο αυτό συνεργάζεται με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων (ΕRΑ) στην πραγματοποίηση της έρευνας με θέμα: «European Rail Safety Climate Survey» που διεξάγεται αυτή την εποχή σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Ο στόχος της ΡΑΣ είναι να αποκτήσει πληρέστερη εικόνα του τρόπου με τον οποίο το προσωπικό της αντιλαμβάνεται τη λειτουργική και επαγγελματική ασφάλεια στους σιδηροδρόμους. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα επιτρέψουν το σχεδιασμό και υλοποίηση κατάλληλων δράσεων για τη βελτίωση και την περαιτέρω προώθηση της κουλτούρας ασφάλειας στον σιδηρόδρομο.

Δείτε στο παρακάτω βίντεο το μήνυμα της Προέδρου της ΡΑΣ Κας Ιωάννας Τσιαπαρίκου για την έρευνα, το οποίο μαζί με τα αντίστοιχα μηνύματα των άλλων Ευρωπαϊκών Σιδηροδρομικών Οργανισμών, θα προβληθεί στην προωθητική καμπάνια που διοργανώνει ο ERA.

Για περισσότερες πληροφορίες για την έρευνα του ERA πατήστε εδώ

https://www.era.europa.eu/content/erscs_en

ras-el-imageras-el-image
X