ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΕΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΥ

Η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων (ΚΕΕ) ανακοινώνει τους δικαιούχους συμμετοχής στις εξετάσεις υποψηφίων μηχανοδηγών για την απόκτηση άδειας μηχανοδηγού καθώς και τις λεπτομέρειες που αφορούν στις ακριβείς ημερομηνίες και ώρες διεξαγωγής του θεωρητικού και του πρακτικού μέρους των εν λόγω εξετάσεων.

Την ανακοίνωση της ΚΕΕ μπορείτε να τη βρείτε, πατώντας εδώ.

ras-el-imageras-el-image
X