ΤΗΡΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ  ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΥ

Η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων (ΚΕΕ) επισημαίνει για μια ακόμη φορά την υποχρέωση των εξεταζόμενων υποψηφίων μηχανοδηγών και γενικότερα όλων των εμπλεκόμενων στη διαδικασία των εξετάσεων, να τηρούν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα και οδηγίες για την προστασία της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο της διασποράς του κορωνοϊού, σύμφωνα και με τα υγειονομικά πρωτόκολλα της υπ. αριθ. Πρωτ. ΑΣ19/126594/17-05-2021 Εγκυκλίου του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών.

Την ως άνω Εγκύκλιο μπορείτε να τη διαβάσετε, πατώντας εδώ.

ras-el-imageras-el-image
X