ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ GFR

Ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ERA) ως φορέας έγκρισης οχημάτων για διάθεση στην αγορά, σε συνεργασία με τη ΡΑΣ, ως αρμόδιος φορέας αξιολόγησης για την περιοχή χρήσης στο ελληνικό σιδηροδρομικό δίκτυο, εξέδωσε στις 09/07/2021 απόφαση έγκρισης για διάθεση στην αγορά (επέκταση περιοχής χρήσης στην Ελλάδα) σε δύο κινητήριες μονάδες (μία ντιζελοκίνητη και μία ηλεκτροκίνητη). Κάτοχος των δύο οχημάτων είναι η σιδηροδρομική επιχείρηση GFR S.A.

ras-el-imageras-el-image
X