Με πρωτοβουλία της ΡΑΣ αφίσες με τα δικαιώματα των επιβατών στους σιδηροδρομικούς σταθμούς της χώρας

Με πρωτοβουλία της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων αναρτήθηκαν σε όλους τους σιδηροδρομικούς σταθμούς της χώρας ενημερωτικές αφίσες  της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις οποίες απεικονίζονται με απτό και απλό τρόπο, βασικά δικαιώματα των επιβατών, όπως αυτά απορρέουν από τον Κανονισμό (ΕΚ) 1371/2007,  για την εφαρμογή του οποίου στη χώρα μας  υπεύθυνη είναι  η ΡΑΣ

Η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων συνδράμει με  όλα τα πρόσφορα μέσα και στο   πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, στις ενημερωτικές εκστρατείες της Κομισιόν, αρκετές εκ των οποίων την τρέχουσα χρονιά τυγχάνει να έχουν στο επίκεντρο τον Σιδηρόδρομο, καθώς  το έτος 2021  ανακηρύχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως  Ευρωπαϊκό Έτος Σιδηροδρόμων.

Παράλληλα την  τρέχουσα χρονιά, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προχώρησε στον εκσυγχρονισμό των δικαιωμάτων των επιβατών σιδηροδρομικών μεταφορών εντός της Ε.Ε, ψηφίζοντας  ένα νέο εκσυγχρονισμένο Κανονισμό, (2021/782)  που θα τεθεί σε εφαρμογή στις 7 Ιουνίου 2023.

Σε κάθε περίπτωση,  μέριμνα της ΡΑΣ, ως Εθνικός Φορέας Επιβολής του Κανονισμού (ΕΚ) 1371/2007, είναι η όσο το δυνατόν ουσιαστικότερη και πληρέστερη ενημέρωση των επιβατών για τα δικαιώματά τους, όπως απορρέουν από τον Κανονισμό , λαμβάνοντας υπόψη την Υπουργική Απόφαση με τις εξαιρέσεις άρθρων από την εφαρμογή του.

ras-el-imageras-el-image
X