5ο Συνέδριο Υποδομών και Μεταφορών

Η Πρόεδρος της ΡΑΣ Ιωάννα Τσιαπαρίκου στο 5ο Συνέδριο Υποδομών και Μεταφορών, την Τετάρτη 1 Ιουνίου 2022

ras-el-imageras-el-image
X