Παρουσίαση των Πεπραγμένων ετών 2020-2021 της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων στην Ειδική Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής

Πέντε κομβικές παρεμβάσεις της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων

Πραγματοποιήθηκε στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής η παρουσίαση της έκθεσης πεπραγμένων της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων για τα έτη 2020-2021.

Τα πεπραγμένα της ΡΑΣ παρουσιάστηκαν στη Βουλή από την Πρόεδρο της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων κ. Ιωάννα Τσιαπαρίκου παρουσία του Αντιπροέδρου κ. Κωνσταντίνου Γεωργόπουλου.

Η κ. Τσιαπαρίκου υπογράμμισε αρχικά ότι η ετήσια παρουσίαση των πεπραγμένων της Αρχής στη Βουλή, εκτός από μία κορυφαία δημοκρατική διαδικασία, δίνει παράλληλα τη δυνατότητα στην Αρχή να αναδείξει τις παρεμβάσεις και το έργο της στη σιδηροδρομική αγορά, η οποία όπως υπογράμμισε χαρακτηριστικά, εξελίσσεται σε ένα δυναμικό κομμάτι της εθνικής οικονομίας, για δύο λόγους:

Πρώτον γιατί η περαιτέρω ανάπτυξη ενός σύγχρονου και ασφαλούς σιδηροδρομικού δικτύου βρίσκεται στις προτεραιότητες που έχει η θέσει η Ευρώπη για τη βιώσιμη κινητικότητα, και δεύτερον ,εξαιτίας της δέσμης των σιδηροδρομικών έργων που έχουν ήδη μπει ήδη σε τροχιά υλοποίησης στη χώρα μας.

Τα πέντε κομβικά σημεία

Ως δείγμα γραφής του πολυδιάστατου έργου της Αρχής, η Πρόεδρος της ΡΑΣ παρουσίασε αρχικά πέντε κομβικά σημεία από τα πεπραγμένα της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων, που ουσιαστικά ανατέμνουν και τις βασικές της αρμοδιότητες: Την Τομεακή Αρχή Ανταγωνισμού, τη Ρυθμιστική Αρχή που είναι επιφορτισμένη με την ευθύνη για την ισότιμη πρόσβαση στην αγορά όλων των Σιδηροδρομικών Εταιρειών, την Αρχή Αδειοδότησης των Σιδηροδρομικών Εταιρειών, την Εθνική Αρχή Ασφαλείας και την Αρχή εφαρμογής του ΕΚ 1371/07 για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των επιβατών:

Στον τομέα της Ρύθμισης, η πρόεδρος της ΡΑΣ υπογράμμισε τις ενέργειες της Αρχής που αφορούν τον έλεγχο και την έγκριση του νέου κοστολογικού μοντέλου της ΤΡΑΙΝΟΣΕ νυν (ΗellenicTrain) αλλά και της πρότυπης σύμβασης παροχής υπηρεσιών συντήρησης σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού, με κανόνες διαφάνειας και αμεροληψίας για όλες τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις. Υπογραμμίζοντας, ότι η στόχευση της Αρχής να αποτραπούν αντι-ανταγωνιστικές πρακτικές επιτεύχθηκε.

Στον τομέα του Ανταγωνισμού, τόνισε, ότι η ΡΑΣ ολοκλήρωσε τη διερεύνηση και εν συνεχεία τη διαδικασία ακρόασης κρίσιμων καταγγελιών, εκδίδοντας και τις αντίστοιχες αποφάσεις, σε εύλογο μάλιστα χρόνο. Χαρακτηριστικά ανέφερε την απόφαση που αφορά την προσφυγή της ΤΡΑΙΝΟΣΕ για τις δηλώσεις δικτύου 2020-2021, οι οποίες έχουν βαρύνουσα σημασία για τη σιδηροδρομική αγορά, καθώς αποτελούν για κάθε εταιρεία τον βασικό «οδηγό» για την πρόσβαση της στη σιδηροδρομική υποδομή.

Στον τομέα της Ασφάλειας και της αδειοδότησης, η Πρόεδρος της ΡΑΣ κατέγραψε μεταξύ άλλων την ολοκλήρωση των εγκρίσεων του σιδηροδρομικού στόλου των πέντε αμαξοστοιχιών ETR της Εταιρείας TRENITALIA S.p.A όπως επίσης και τις εγκρίσεις δύο οχημάτων μέσω των σχετικών αιτήσεων που κατέθεσε η Σιδηροδρομική Επιχείρηση GRUP FEROVIAR ROMAN SA (GFR), προκειμένου να ξεκινήσει το μεταφορικό της έργο στην ελληνική σιδηροδρομική υποδομή.

Διαλειτουργικότητα: Ειδική αναφορά έγινε από την Πρόεδρο της Ρυθμιστικής Αρχής στην πρώτη έγκριση διαλειτουργικότητας για τη διαχείριση της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας στην οποία προχώρησε η Αρχή, η οποία αφορά στην πρώτη έγκριση θέσης σε λειτουργία σταθερής εγκατάστασης του ψηφιακού συστήματος Ραδιοκάλυψης GSM-R, στα τμήματα του σιδηροδρομικού άξονα: Πειραιάς – Θεσσαλονίκη – Προμαχώνας, Κιάτο – Αεροδρόμιο και των κλάδων της γραμμής Θριάσιο – Ικόνιο και Οινόη – Χαλκίδα εξαιρουμένου του τμήματος Τιθορέα – Δομοκός. Η έγκρισή του, όπως τόνισε χαρακτηριστικά, αποτελεί ένα από τα πιο ουσιαστικά βήματα για τον εκσυγχρονισμό του ελληνικού σιδηροδρόμου επιτρέποντας στις αμαξοστοιχίες να αναπτύσσουν μεγαλύτερες ταχύτητες, και μειώνοντας έτσι, τις χρονοαποστάσεις των ταξιδιών.

Μηχανοδηγοί: Κατά την παρουσίαση των πεπραγμένων της Αρχής, υπογραμμίστηκε επίσης ο καθοριστικός της ρόλος της Αρχής στην είσοδο ειδικευμένου προσωπικού μηχανοδηγών στη σιδηροδρομική αγορά. Όπως τόνισε η Πρόεδρος της ΡΑΣ, η Αρχή εγκρίνει τα προγράμματα σπουδών, ελέγχει τη διαδικασία εκπαίδευσης, πιστοποιεί και διατηρεί μητρώα εκπαιδευτών και εξεταστών, οργανώνει τις εξετάσεις και τελικά εκδίδει την ευρωπαϊκή άδεια μηχανοδήγησης. Μάλιστα, ανέφερε ότι για τις επικείμενες εξετάσεις έχουν δηλώσει συμμετοχή 70 υποψήφιοι μηχανοδηγοί.

Δικαιώματα Επιβατών. Η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων όπως εξήγησε η κ. Τσιαπαρίκου, έχει συντάξει ολοκληρωμένο πλαίσιο προτάσεων της για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στις σιδηροδρομικές μεταφορές, στο πλαίσιο της 2ης μελέτης ελέγχου εφαρμογής του κανονισμού ΕΚ 1371/2007 για τα δικαιώματα των επιβατών: «Οι προτάσεις μας, στηρίζονται στη βάση των πραγματικών προβλημάτων και δυσλειτουργιών. Αναλύθηκαν από το επιστημονικό προσωπικό της Αρχής ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα που προέρχονται από το ετήσιο πρόγραμμα τακτικών ελέγχων και επιθεωρήσεων που διενεργεί η ΡΑΣ, σε σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και στον διαχειριστή υποδομής. Όπως επίσης, και από τα εισερχόμενα παράπονα τα οποία η ΡΑΣ συλλέγει και επεξεργάζεται».

Η πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων στην κατακλείδα της παρουσίασης της επανέλαβε το πάγιο αίτημα της Αρχής για την ενδυνάμωση των υπηρεσιών της με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό για να στηρίξει τη λήψη πολύ σημαντικών αποφάσεων στον ευαίσθητο τομέα ρύθμισης και του ανταγωνισμού και της ασφάλειας της σιδηροδρομικής αγοράς.

Σ’ αυτό το πιεστικό πλαίσιο που προκύπτει μέσα από το απαιτητικό πλέγμα αρμοδιοτήτων, και το μικρό αριθμό προσωπικού, όπως είπε, ευχαρίστησε το προσωπικό της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων, που εργάζεται αγόγγυστα, σηκώνοντας πολλές φορές βάρος και φόρτο εργασίας που δεν του αναλογεί, για να φέρει εις πέρας όλες τις υποθέσεις.

ras-el-imageras-el-image
X