Ανακοίνωση Κ.Ε.Ε. Για τους δικαιούχους συμμετοχής στις εξετάσεις υποψηφίων μηχανοδηγών για την απόκτηση άδιεας μηχανοδηγού

Η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων (Κ.Ε.Ε.)

Έχοντας υπόψη:
1) Την με αριθ. πρωτ. Απόφαση 10720/15.07.2019 της Ολομέλειας της ΡΑΣ, όπως δημοσιεύθηκε στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) Β’ 2962/18.07.2019,
2) Τη με αριθ. πρωτ. ΡΑΣ 2013/25.07.2022 Απόφαση συγκρότησης της Κ.Ε.Ε.
3) Το από 29.08.2022 πρακτικό της συνεδρίασης της Κ.Ε.Ε.
4) Τη με αριθ. πρωτ. ΡΑΣ 2363/30.08.2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στις εξετάσεις για την απόκτηση άδειας μηχανοδηγού
5) Τις με αριθ. πρωτ. ΡΑΣ 2373/31.08.2022 έως και 2407/31.08.2022 αιτήσεις υποψηφίων μηχανοδηγών για τη συμμετοχή στις εξετάσεις.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Μετά την αξιολόγηση των 35 υποβληθεισών αιτήσεων (σχετ. 5) και των συνημμένων δικαιολογητικών των υποψήφιων μηχανοδηγών (Ν. Ελλάδας), η Κ.Ε.Ε. ανακοινώνει τον κατάλογο των δικαιούχων συμμετοχής στις εξετάσεις για την απόκτηση άδειας μηχανοδηγού:

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ

Δευτέρα 05.09.2022 και ΩΡΑ 10:00 π.μ. – 12:30 μ.μ. στο εξεταστικό κέντρο, Κ.Ε.Κ. του ΟΣΕ, επί της οδού Αγ. Άννης 2, Άγιος Ιωάννης Ρέντης. Η ώρα προσέλευσης των υποψηφίων μηχανοδηγών στο εξεταστικό κέντρο ορίζεται στις 09:15 π.μ.

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 06.09.2022 με τη χρήση τροχαίου υλικού Stadler στη διαδρομή Α.Ι.Ρ. –Λειανοκλάδι κι αντίστροφα. Ώρα έναρξης δρομολογίου 10:10 π.μ. με αφετηρία τον Α.Ι.Ρ (αφορά τους υποψήφιους Ν. Ελλάδος). Η ώρα προσέλευσης των υποψηφίων μηχανοδηγών ορίζεται στις 09:15 π.μ. στο Α.Ι.Ρ.

 

A/A ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
1. 2373 31/8/2022
2. 2374 31/8/2022
3. 2375 31/8/2022
4. 2376 31/8/2022
5. 2377 31/8/2022
6. 2378 31/8/2022
7. 2379 31/8/2022
8. 2380 31/8/2022
9. 2381 31/8/2022
10. 2382 31/8/2022
11. 2383 31/8/2022
12. 2384 31/8/2022
13. 2385 31/8/2022
14. 2386 31/8/2022
15. 2387 31/8/2022
16. 2388 31/8/2022
17. 2389 31/8/2022
18. 2390 31/8/2022
19. 2391 31/8/2022
20. 2392 31/8/2022
21. 2393 31/8/2022
22. 2394 31/8/2022
23. 2395 31/8/2022
24. 2396 31/8/2022
25. 2397 31/8/2022
26. 2398 31/8/2022
27. 2399 31/8/2022
28. 2400 31/8/2022
29. 2401 31/8/2022
30. 2402 31/8/2022
31. 2403 31/8/2022
32. 2404 31/8/2022
33. 2405 31/8/2022
34. 2406 31/8/2022
35. 2407 31/8/2022

Επισημαίνεται ότι οι εξεταζόμενοι και γενικότερα όλοι οι συμμετέχοντες στη διαδικασία των ως άνω εξετάσεων οφείλουν να τηρούν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα και οδηγίες του εξεταστικού κέντρου για την προφύλαξη από τον κορωνοϊό.

Η ΑΝ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΣΟΥΜΑΛΑΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ras-el-imageras-el-image
X