Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στις εξετάσεις υποψήφιων μηχανοδηγών για την απόκτηση αδείας μηχανοδηγού (Πρακτικό Μέρος)

Η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων (Κ.Ε.Ε.)

Έχοντας υπόψη:
1) Την με αριθμ. πρωτ. Απόφαση 10720/15.07.2019 της Ολομέλειας της ΡΑΣ, όπως δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με ΦΕΚ Β’ 2962/18.07.2019
2) Τη με αριθμ. πρωτ. ΡΑΣ 2013/25.07.2022Απόφαση συγκρότησης της Κ.Ε.Ε.
3) Το από 29.08.2022 πρακτικό της συνεδρίασης της Κ.Ε.Ε.
4) Τη με αριθμ. πρωτ.ΡΑΣ 2363/30.08.2022 Ανακοίνωση-Πρόσκληση της ΚΕΕ.
5) Το με αριθμ. πρωτ. ΡΑΣ 2429/02.09.2022 έγγραφο του Διαχειριστή Υποδομής (ΔΥ) ΟΣΕ ΑΕ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων (ΚΕΕ) ανακοινώνει ότι το Πρακτικό Μέρος των εξετάσεων υποψηφίων μηχανοδηγών για την απόκτηση άδειας μηχανοδηγού θα διενεργηθεί, όπως ήδη είναι γνωστό, την Τρίτη 06.09.2022 και την Τρίτη 13.09.2022, ως ακολούθως:
– Τρίτη 06.09.2022: Με τη χρήση τροχαίου υλικού Stadler στη διαδρομή Α.Ι.Ρ. –Λειανοκλάδι κι αντίστροφα. Ώρα έναρξης δρομολογίου 10:10 με αφετηρία τον Α.Ι.Ρ (αφορά τους υποψήφιους Ν. Ελλάδος).
– Τρίτη 13.09.2022: Με τη χρήση τροχαίου υλικού Siemens στη διαδρομή Θεσσαλονίκη (ΕΣΘ) – Λιτόχωρο κι αντίστροφα. Ώρα έναρξης δρομολογίου 09:11 με αφετηρία τον ΕΣΘ (αφορά τους υποψήφιους μηχανοδηγούς Β. Ελλάδος).
Επισημαίνεται ότι οι εξεταζόμενοι και γενικότερα όλοι οι συμμετέχοντες στη διαδικασία των πρακτικών εξετάσεων οφείλουν να τηρούν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα και οδηγίες του εξεταστικού κέντρου για την προφύλαξη από τον κορωνοϊό.

Η Αν. Πρόεδρος της Κ.Ε.Ε.
Αναστασία Τσουμαλάκου

ras-el-imageras-el-image
X