Σχέδιο δράσεων για την ασφάλεια με οδηγό τις συστάσεις του Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ

Η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων και ο Εθνικός Οργανισμός Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών (Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ), συνδιοργάνωσαν ενημερωτική συνάντηση εργασίας στα γραφεία της Αρχής με αντικείμενο συζήτησης την υιοθέτηση της επείγουσας σύστασης Ασφαλείας που απηύθυνε πρόσφατα ο Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ προς τους Σιδηροδρομικούς Φορείς, μετά από τα στοιχεία που ανέκυψαν κατά τη διερεύνηση του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών από τον Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ, η οποία είναι σε εξέλιξη.

Ο σκοπός της συνάντησης και οι συμμετέχοντες

Σκοπός της συνάντησης ήταν η ενημέρωση των φορέων στους οποίους απευθύνεται η προαναφερθείσα σύσταση. Ούτως ώστε, να υπάρξει απόκτηση κοινής και ξεκάθαρης κατανόησης των απαιτούμενων ενεργειών για καθέναν από τους αποδέκτες της σύστασης, αλλά και για να σχεδιαστούν τα επόμενα βήματα προς την κατεύθυνση υλοποίησής της.

Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι του Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ, των Σιδηροδρομικών Επιχειρήσεων HELLENIC TRAIN, ΣΤΑΣΥ, GFR-ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ, του Κατόχου Οχημάτων ΓΑΙΑΟΣΕ, και μέλη της Ομάδας «Support to Greece Task Force» από τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων της ΕΕ (ERA).

Ο Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ, ως η επίσημη αρχή για τη διεξαγωγή ερευνών σιδηροδρομικών ατυχημάτων σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ, ξεκίνησε την ανεξάρτητη διερεύνηση του καταστροφικού ατυχήματος στα Τέμπη στις 15/03/2024. Μοναδικός σκοπός των ερευνών της Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ είναι η πρόληψη μελλοντικών ατυχημάτων και συμβάντων και η βελτίωση της ασφάλειας των σιδηροδρόμων.

Ο Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ δεν διαπιστώνει υπαιτιότητα, ευθύνη ή διεξάγει διώξεις. Ενώ η πλήρης διερεύνηση του ατυχήματος στα Τέμπη βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, έχουν συγκεντρωθεί αρκετά στοιχεία που δικαιολογούν την έκδοση αυτής της επείγουσας σύστασης.

Ο σκοπός της συνάντησης και οι συμμετέχοντες

Η εν λόγω Σύσταση Ασφάλειας αφορά στην άμεση συνεργασία των εκπροσώπων του ελληνικού σιδηροδρομικού τομέα για την εφαρμογή:

Πρώτον: Μιας ασφαλούς μεθοδολογίας επικοινωνιών σχετιζόμενων με την ασφάλεια, μεταξύ των μηχανοδηγών και των ρυθμιστών σηματοδότησης (σταθμαρχών), η οποία σέβεται τις απαιτήσεις του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2023/1693 της Επιτροπής, που τροποποιεί τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2019/773 σχετικά με την Τεχνική Προδιαγραφή Διαλειτουργικότητας για το υποσύστημα «διεξαγωγή και διαχείριση της κυκλοφορίας» του σιδηροδρομικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το Προσάρτημα Γ.

Δεύτερον: Ενός μέσου επικοινωνίας που επιτρέπει την άμεση επικοινωνία, ένας προς έναν, μεταξύ των σταθμαρχών και των μηχανοδηγών, για κάθε επικοινωνία που σχετίζεται με την ασφάλεια, ήτοι την εφαρμογή του συστήματος ραδιοεπικοινωνίας GSM-R.

Η κατάρτιση και υποβολή Σχεδίου Δράσεων από τη ΡΑΣ

Μετά την ανταλλαγή απόψεων και πληροφοριών κατά τη διάρκεια της προαναφερθείσας συνάντησης, η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων δεσμεύτηκε να αναλάβει, ως ένα πρώτο βήμα, την κατάρτιση και την υποβολή ενός σχεδίου προτεινόμενων δράσεων, προς υποβοήθηση του ελληνικού σιδηροδρομικού τομέα, για την εξυπηρέτηση εφαρμογής της εν λόγω Σύστασης Ασφάλειας.

ras-el-image
X