Αναστασία ΑσημακοπούλουΤακτικό Μέλος

    Διπλωματούχος Πολ. Μηχανικός του Ε.Μ.Π. με Μεταπτυχιακές Σπουδές στο  Birmingham University U.K. (MSc  in Construction Management). Υποψήφια Διδάκτωρ στο Ε.Μ.Π. Εργάστηκε στον ΟΣΕ σαν Μηχανικός Γραμμής επί 25 έτη και απέκτησε μακρά εμπειρία, τόσο στη μελέτη και κατασκευή σιδηροδρομικών έργων όσο και στην επιθεώρηση, αξιολόγηση και συντήρηση της σιδηροδρομικής επιδομής. Υπηρέτησε σε θέσεις ευθύνης και υπήρξε εκπρόσωπος των Ελληνικών Σιδηροδρόμων (ΟΣΕ), εξειδικευμένη στη προώθηση σιδηροδρομικών θεμάτων σε πολλούς Οργανισμούς τόσο στο εσωτερικό (Υπουργείο Μεταφορών), όσο και στο εξωτερικό (ERRI, UIC etc.). Ειδικός στην εφαρμογή των Ευρωπαϊκών Οδηγιών για την Διαλειτουργικότητα των σιδηροδρόμων(2008/57) και Ασφάλειας των Σιδηροδρομικών μεταφορών (2004/49). Ειδικός εμπειρογνώμων στον ΕΛΟΤ για προδιαγραφές σιδηροδρομικών έργων.

    X