ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΥ

Η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων (ΚΕΕ) σε συνέχεια της υπ. αριθμ. 1044/14-06-2021 «Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στις εξετάσεις Υποψηφίων Μηχανοδηγών για την απόκτηση άδειας μηχανοδηγού», ανακοινώνει πληροφορίες και λεπτομέρειες που αφορούν στη διενέργεια του πρακτικού μέρους των ως άνω εξετάσεων.

Τις πληροφορίες αυτές μπορείτε να τις βρείτε, πατώντας εδώ.

ras-el-imageras-el-image
X