Ανακοίνωση Κ.Ε.Ε για τους δικαιούχους συμμετοχής στις εξετάσεις υποψηφίων μηχανοδηγών για την απόκτηση άδειας μηχανοδηγού

Έχοντας υπόψη:

  1. Την με αριθ. πρωτ. Απόφαση 10720/15.07.2019 της Ολομέλειας της ΡΑΣ, όπως δημοσιεύθηκε στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) Β’ 2962/18.07.2019,
  2. Τη με αριθ. πρωτ. ΡΑΣ 2013/25.07.2022 Απόφαση συγκρότησης της Κ.Ε.Ε.
  3. Το από 08.2022 πρακτικό της συνεδρίασης της Κ.Ε.Ε.
  4. Τη με αριθ. πρωτ. ΡΑΣ 2135/14.07.2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στις εξετάσεις για την απόκτηση άδειας μηχανοδηγού
  5. Τις με αριθ. πρωτ. ΡΑΣ 2150/17.07.2023έως – 2155/17.07.2023 αιτήσεις υποψηφίων μηχανοδηγών για τη συμμετοχή στις εξετάσεις.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Μετά την αξιολόγηση των 6 υποβληθεισών αιτήσεων (σχετ. 5) και των συνημμένων δικαιολογητικών των υποψήφιων μηχανοδηγών, η Κ.Ε.Ε. ανακοινώνει τον κατάλογο των δικαιούχων συμμετοχής στις εξετάσεις για την απόκτηση άδειας μηχανοδηγού:

 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ

Πέμπτη 20.07.2023 και ΩΡΑ 10:00 π.μ. – 12:30 μ.μ. στο εξεταστικό κέντρο, Κ.Ε.Κ. του ΟΣΕ, επί της οδού Αγ. Άννης 2, Άγιος Ιωάννης Ρέντης.

Η ώρα προσέλευσης των υποψηφίων μηχανοδηγών στο εξεταστικό κέντρο ορίζεται στις 09:15 π.μ.

 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 21.07.2023 με τη χρήση τροχαίου υλικού MLW στη διαδρομή ΑΙΡ–Οινόη κι αντίστροφα. Ώρα έναρξης δρομολογίου 08:42 π.μ. με αφετηρία τον ΑΙΡ.

Η ώρα προσέλευσης των υποψηφίων μηχανοδηγών ορίζεται στις 08:15 π.μ. στο Α.Ι.Ρ.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

A/A ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
         1. 2150 17-07-2023
         2. 2151 17-07-2023
         3. 2152 17-07-2023
         4. 2153 17-07-2023
         5. 2154 17-07-2023
         6. 2155 17-07-2023

 

Επισημαίνεται ότι οι εξεταζόμενοι και γενικότερα όλοι οι συμμετέχοντες στη διαδικασία των ως άνω εξετάσεων οφείλουν να τηρούν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα και οδηγίες του εξεταστικού κέντρου για την προφύλαξη από τον κορωνοϊό.

 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΠΟΥΣΗΣ
ras-el-imageras-el-image
X