Σημαντικές εγκρίσεις διαλειτουργικότητας για το εποχούμενο υποσύστημα GSM-R

Η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων ανακοινώνει έξι σημαντικές εγκρίσεις διαλειτουργικότητας που αφορούν το εποχούμενο υποσύστημα ελέγχου χειρισμού και σηματοδότησης GSM – R.

Ειδικότερα η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων εξέτασε συνολικά έξι αιτήσεις που υποβλήθηκαν από τη ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε οι οποίες αφορούν εγκρίσεις οχημάτων για διάθεση στην αγορά και εγκρίσεις τύπου οχημάτων στα οποία έχει εγκατασταθεί το εποχούμενο υποσύστημα ελέγχου-χειρισμού και σηματοδότησης, GSM-R- μέρος φωνητικής ραδιοεπικοινωνίας.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων της ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε .για τα οχήματα που είναι τοποθετημένο το εποχούμενο υποσύστημα είχε τεθεί από την Αρχή σε υψηλή προτεραιότητα και ολοκληρώθηκε σε εύλογο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Τι εγκρίνει η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων

Διευκρινίζεται, ότι το υποσύστημα ελέγχου-χειρισμού και σηματοδότησης GSM-R είναι ήδη εγκατεστημένο στα υπό έγκριση οχήματα. Η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων από την πλευρά της, έλεγξε και αξιολόγησε εάν το υποσύστημα αυτό είναι συμβατό με τις ευρωπαϊκές τεχνικές προδιαγραφές που θέτουν οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί για το Σιδηρόδρομο (διαλειτουργικότητα) με βάση τα υποχρεωτικά στοιχεία της αίτησης.

Η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων είναι στη διάθεση του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ) και της Σιδηροδρομικής Επιχείρησης Hellenic Train Α.Ε για περαιτέρω συνεργασία προκειμένου να συμβάλλει στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, στην ταχύτερη δυνατή ενεργοποίηση του υποσυστήματος GSM- R το οποίο υποστηρίζει την ασφάλεια του σιδηροδρομικού έργου.

Με δύο αποφάσεις της η Ολομέλεια της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων στις οποίες επικυρώνονται οι σημαντικές αυτές εγκρίσεις διαλειτουργικότητας, η Αρχή εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων κ. Ιωάννα Τσιαπαρίκου να υπογράψει και να υποβάλλει όλα τα αναγκαία έγγραφα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα OSS του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων (ERA) ως «Υπεύθυνη Λήψης Απόφασης».

Παράλληλα το Τμήμα Διαλειτουργικότητας της Μονάδας Ασφάλειας Σιδηροδρόμων της ΡΑΣ εντέλλεται από την Ολομέλεια της Αρχής να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να καταχωριστούν τα οχήματα στα σχετικά μητρώα, πριν την πρώτη χρήση του νέου εποχούμενου υποσυστήματος.

Τέλος υπογραμμίζεται, ότι τις επόμενες ημέρες αναμένεται να εγκριθούν οι αιτήσεις για «συμμόρφωση με τύπο» 43 κινητήριων μονάδων. Η έγκριση «συμμόρφωσης με τύπο» σημαίνει, ότι οι 43 κινητήριες μονάδες θα πιστοποιηθούν με βάση τα τεχνικά κριτήρια των οχημάτων που ήδη έχουν εγκριθεί.

ras-el-imageras-el-image
X