Αναστάσιος ΜάνοςΑν/τικό Μέλος

    Δικηγόρος και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το έτος 2000. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ασκεί δικηγορία με σημαντική δικαστηριακή εμπειρία, εκτός των άλλων, στους τομείς του Αστικού και Εμπορικού Δίκαιου και εξειδίκευση στο Συγκοινωνιακό Δίκαιο, λόγω συνεργασίας του με ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες. Έχει συμμετάσχει σε επιστημονικά σεμινάρια και μιλά την αγγλική γλώσσα.

    X