Ειρήνη ΡάμφουΑν/τικό Μέλος

    Οικονομολόγος κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στα Οικονομικά, με εξειδίκευση στην Οικονομική των μεταφορών, την Εφοδιαστική και την Διαχείριση της Επίδοσης των Επιχειρήσεων. Κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Διοίκηση των Επιχειρήσεων με ειδίκευση στις μεταφορές και τη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας. Τα τελευταία 15 έτη εργάζεται ως σύμβουλος επιχειρήσεων σε θέματα οργάνωσης επιχειρήσεων, και ως ερευνητικός συνεργάτης στο Εργαστήριο Οικονομικής των Μεταφορών και Αειφόρου Κινητικότητας του Πανεπιστημίου Πειραιώς, όπου έλαβε μέρος σε πολλές μελέτες και έρευνες σε συνεργασία με ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια και οργανισμούς.  Έχει διδάξει στην τριτοβάθμια εκπαίδευση τα αντικείμενα της οργάνωσης των επιχειρήσεων, λήψης αποφάσεων και εφοδιαστικής ενώ εργασίες της εχουν δημοσιευθεί σε  επιστημονικά περιοδικά (journals) και σε συνέδρια σε Ελλάδα και εξωτερικό.

    X