ΡΑΣ: Τα δικαιώματα των Επιβατών στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών εξελίξεων

Η παρουσία της ΡΑΣ στο 6ο εκπαιδευτικό σεμινάριο της UIC-CRTS

Η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων ως εθνικός φορέας επιβολής του Κανονισμού για τα δικαιώματα των επιβατών στην Ελλάδα, παρακολουθεί στενά τις ευρωπαϊκές και παγκόσμιες εξελίξεις όσον αφορά τις τάσεις και τις νέες προκλήσεις που διαμορφώνονται στη διεθνή αγορά των επιβατικών σιδηροδρομικών μεταφορών.

Αυτή τη φορά στο επίκεντρο αυτών των εξελίξεων βρέθηκε ο νέος αναθεωρημένος Κανονισμός της Ε.Ε για τα δικαιώματα των επιβατών ο οποίος τέθηκε σε εφαρμογή τον Ιούνιο του 2023. Οι αλλαγές του νομικού πλαισίου και οι νέες προκλήσεις που αναφύονται παρουσιάστηκαν στο 6ο εκπαιδευτικό σεμινάριο της UIC-CRTS, στο οποίο συμμετείχε με ομιλία και ειδική παρουσίαση για το θέμα η πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων Ιωάννα Τσιαπαρίκου. Το σεμινάριο για τις υπηρεσίες Προαστιακών και Περιφερειακών Μεταφορών πραγματοποιήθηκε από το Τμήμα Επιβατών της UIC (τομέας «Commuter and Regional Train Services (CRTS)») με οικοδεσπότη τη σιδηροδρομική επιχείρηση HELLENIC TRAIN A.E

Η UIC αποτελεί μια παγκόσμια επαγγελματική ένωση που εκπροσωπεί τον σιδηροδρομικό τομέα και προωθεί τις σιδηροδρομικές μεταφορές, με σκοπό την προώθηση των σιδηροδρομικών μεταφορών παγκοσμίως, και την αποτελεσματική ανταπόκριση του σιδηροδρομικού κλάδου στις τρέχουσες και μελλοντικές προκλήσεις που σχετίζονται με την κινητικότητα, τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη διαλειτουργικότητα του σιδηροδρομικού συστήματος. Η UIC στοχεύει επίσης στην ανάπτυξη και τη διευκόλυνση όλων των μορφών διεθνούς συνεργασίας μεταξύ των μελών της παγκόσμιας σιδηροδρομικής κοινότητας με στόχο την προώθηση ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών.

Η Πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων Ιωάννα Τσιαπαρίκου, ομιλήτρια στο εκπαιδευτικό σεμινάριο της UIC, παρουσίασε αναλυτικά τις διατάξεις του νέου Κανονισμού για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των επιβατών σιδηροδρομικών μεταφορών (ΕΕ) 2021/782.
Η κ. Τσιαπαρίκου αναφέρθηκε εκτενώς στην ενίσχυση που επιφέρει ο νέος αναθεωρημένος κανονισμός στην προστασία των δικαιωμάτων των επιβατών στις περιπτώσεις που αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις, ακυρώσεις και χαμένες συνδέσεις. Ενώ υπογράμμισε τις βελτιώσεις που έχουν θεσπιστεί όσον αφορά στις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα.

Η πρόεδρος της ΡΑΣ υπογράμμισε ότι η Αρχή ως εθνικός φορέας επιβολής του νέου Κανονισμού (ΝΕΒ), είναι υπεύθυνη και εργάζεται συστηματικά για την αποτελεσματική εφαρμογή του. Η βασική στόχευση όπως τόνισε, είναι η βελτίωση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους επιβάτες, ούτως ώστε να προωθηθεί η αύξηση του μεριδίου των σιδηροδρομικών μεταφορών σε σχέση με τους άλλους τρόπους μεταφοράς στην Ελλάδα.

Όσον αφορά στο σύνολο των εργασιών του 6ου σεμιναρίου της UIC-CRTS, ο εκπαιδευτικός χαρακτήρας του είχε στο επίκεντρο του τον επιβάτη των προαστιακών και των περιφερειακών τρένων. Η στόχευση της εκπαίδευσης κρίθηκε επιτυχής καθώς πραγματοποιήθηκε εκτενής παρουσίαση των συστημάτων προαστιακών και περιφερειακών σιδηροδρομικών μεταφορών σε όλο τον κόσμο. Ενώ επίσης αναλύθηκαν εκτενώς οι τελευταίες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν αυτές οι υπηρεσίες σε σχέση με τη συμπεριφορά των επιβατών.

Καταγράφηκαν ακόμη, οι τάσεις και αλλαγές του νομικού πλαισίου της ΕΕ αναφορικά με τα δικαιώματα των επιβατών και οι ρυθμίσεις που διαμορφώνουν μια νέα εμπειρία ταξιδιού. Ειδικότερα έγινε παρουσίαση για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί σε περίπτωση ακύρωσης ή καθυστέρησης του ταξιδιού, για τις πληροφορίες που παρέχονται σε περίπτωση διακοπής, για τις συμβάσεις PSO (Public Service Obligation) σε παγκόσμιο επίπεδο από την οπτική ικανοποίησης του πελάτη-επιβάτη.

Ιδιαίτερη αναφορά υπήρξε στους δείκτες ποιότητας (KPIS) για την μέτρηση ικανοποίησης της εμπειρίας των επιβατών και στις βέλτιστες πρακτικές στην ταξιδιωτική εμπειρία.

Τέλος, παρουσιάστηκαν οι πρόσφατες τάσεις για τους νέους στόλους, με έμφαση το τροχαίο υλικό στις προαστιακές και περιφερειακές υπηρεσίες σιδηροδρομικών επιβατικών μεταφορών.

X