Δημοσίευση Εγκυκλίων Κυκλοφορίας (ΔΕΤ) του ΟΣΕ που αφορούν σε ζητήματα διεπαφής με Σιδηροδρομικές Επιχειρήσεις

 In ΝΕΑ

Η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ) με την υπ. αριθ. πρωτ. 13189 / 26-06-2020 Απόφασή της ενέκρινε τον  καθορισμό των παρακάτω εγκυκλίων ΔΕΤ του Διαχειριστή Υποδομής (ΔΥ) ΟΣΕ ως εγκύκλιοι που αφορούν σε ζητήματα διεπαφής με Σιδηροδρομικές Επιχειρήσεις (ΣΕ), κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου τέταρτου της Υπουργικής Απόφασης αριθ. ΑΣ10/77243/580 / 13-02-2019 (Β’ 698) «Τροποποίηση του Γενικού Κανονισμού Κίνησης – Μέρος Β (Κανονισμός Κυκλοφορίας και Ελιγμών» όπως ισχύει.

Α/α Κωδικός Εγκυκλίου Τίτλος Εγκυκλίου
1 ΔΕΤ-Τ/ΓΚ αρ. 13 Ειδοποίηση σταθμών για την ύπαρξη ανωμαλίας επάνω στη γραμμή ή πλησίον αυτής.
2 ΔΕΤ-Τ/ΓΚ αρ. 22 Παραμονή προσωπικού στο θάλαμο οδήγησης κινητηρίων μονάδων.
3 ΔΕΤ-Τ/ΓΚ αρ. 27 Μόνιμες εγκαταστάσεις σηματοδοτούμενης αντίθετης κυκλοφορίας.
4 ΔΕΤ-Τ/Α αρ. 28 Προσωρινή λειτουργία του συστήματος αλληλεξαρτήσεων Σ.Σ. Σιδηροδρομικού Κέντρου Αχαρνών (ΣΚΑ) και Αγίων Αναργύρων ΚΓ.
5 ΔΕΤ-Τ/Α αρ. 29 Προσωρινή λειτουργία του συστήματος αλληλεξαρτήσεων Σ.Σ. Πειραιώς – «ΣΠΑΠ».
6 ΔΕΤ-Τ/ΓΚ αρ. 29 Προσωρινή διαδικασία επίδοσης υποδειγμάτων κυκλοφορίας μέσω Ρ/Ι.
7 ΔΕΤ-Τ/Α αρ. 30 Λειτουργία σηματοδοτικής περιοχής ΤΧ-5 (ΧΘ -1+230 ως ΧΘ 4+000 / μέτρηση Θ-Α).
8 ΔΕΤ-Τ/Κ αρ. 661 (αφορά το Δίκτυο Κανονικής Γραμμής και το Δίκτυο Πελοποννήσου) Κυκλοφορία αμαξοστοιχιών επί διπλής γραμμής κανονικού και μεικτού εύρους με ηλεκτρική φωτεινή σηματοδότηση και τηλεδιοίκηση μεταξύ σταθμών Μεγάρων (Κ) και Κινέτας (Κ) γραμμής ΣΚΑ – Κιάτου και μεταξύ σταθμών Μεγάρων (Μ) και Αγ. Θεοδώρων (Μ) γραμμής ΠΑΠ.
8.1 ΔΕΤ-Τ/Κ αρ. 661 / Διάγραμμα Διάγραμμα.
9 ΔΕΤ Τ/Κ αρ. 667 Συνολική τροποποίηση του Εγχειριδίου Κυκλοφορίας «Κ».
9.1 ΔΕΤ Τ/Κ αρ. 667 – Πίνακας 8 του Εγχειριδίου «Κ» «Φορτίο αμαξοστοιχίας επιτρεπόμενο να έλκεται επί ανωφερειών συναρτήσει αντοχής συνδετήρων».

(Πρόκειται για τον πίνακα, στον οποίο γίνεται αναφορά στην παράγραφο 611 του άρθρου 63 της Υπουργικής Απόφασης αριθ. ΑΣ10/77243/580 / 13-02-2019 (Β’ 698) «Τροποποίηση του Γενικού Κανονισμού Κίνησης – Μέρος Β (Κανονισμός Κυκλοφορίας και Ελιγμών» όπως ισχύει).

9.2 ΔΕΤ Τ/Κ αρ. 667 – Πίνακες 4β του Εγχειριδίου «Κ» Αφορούν τα χαρακτηριστικά έλξης διαφόρων κινητήριων μονάδων που κυκλοφορούν στο ελληνικό δίκτυο.

(Πρόκειται για τους πίνακες, στους οποίους γίνεται αναφορά στην παράγραφο 602 του άρθρου 63 της Υπουργικής Απόφασης αριθ. ΑΣ10/77243/580 / 13-02-2019 (Β’ 698) «Τροποποίηση του Γενικού Κανονισμού Κίνησης – Μέρος Β (Κανονισμός Κυκλοφορίας και Ελιγμών» όπως ισχύει).

 

Επιπλέον των νομοθετημάτων που ρυθμίζουν τη διεξαγωγή και τη διαχείριση της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας, όπως π.χ. ο ισχύων Γενικός Κανονισμός Κίνησης του ΟΣΕ (Μέρος Α και Μέρος Β), τα Παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ αυτού κ.α., οι ως άνω εγκύκλιοι ΔΕΤ του ΟΣΕ οφείλουν να λαμβάνονται υπόψη και να τηρούνται από το εμπλεκόμενο προσωπικό του ΔΥ και των ΣΕ.

0 0 vote
Σας άρεσε το άρθρο?
Subscribe
Notify of
0 Σχόλια
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
ras-el-imageras-el-image
X