Κανονισμός Καθηκόντων Μηχανοδηγού – Μέθοδος & Οργάνωση Εργασίας

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

– ΘΕΜΑΤΑ
– ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟ – ΛΑΘΟΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Κανονισμός Σημάτων

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

– ΘΕΜΑΤΑ
– ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟ – ΛΑΘΟΣ

– ΘΕΜΑΤΑ
– ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

– ΘΕΜΑΤΑ
– ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Γενικός Κανονισμός Κίνησης (ΓΚΚ) και Εγχειρίδιο Κυκλοφορίας «Κ»
Κανονισμός Ελιγμών

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟ – ΛΑΘΟΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

– ΘΕΜΑΤΑ

Δηζελοκίνητες Μονάδες Έλξης

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

– ΘΕΜΑΤΑ
– ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟ – ΛΑΘΟΣ

– ΘΕΜΑΤΑ
– ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

– ΘΕΜΑΤΑ
– ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

 

ΘΕΜΑΤΑ
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

 

ΘΕΜΑΤΑ
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Ηλεκτροκίνητες Μονάδες Έλξης

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

– 2022 – ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ_ΘΕΩΡΙΑ
– 2023-2022-ΘΑΝΑΣΙΑΣ_ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟ – ΛΑΘΟΣ

– 2022 – ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ_ΘΕΩΡΙΑ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

2022 – ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ_ΘΕΩΡΙΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Εφαρμοσμένη Χημεία (λιπαντικά, ορυκτέλαια, καύσιμα, πλαστικά, ελαστικά, μεταλλικά κράματα κλπ)

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

– ΘΕΜΑΤΑ
– ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟ – ΛΑΘΟΣ

– ΘΕΜΑΤΑ
– ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

– ΘΕΜΑΤΑ
– ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

– ΘΕΜΑΤΑ
– ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Eφαρμοσμένα Μαθηματικά
Ελκόμενο Τροχαίο Υλικό (ΦΑ, ΕΑ)
Πέδη Σιδηροδρομικών Μονάδων

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

– ΘΕΜΑΤΑ
– ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
– 2022 – ΖΑΧΑΡΙΑΣ_ΘΕΩ_3

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟ – ΛΑΘΟΣ

– ΘΕΜΑΤΑ
– ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

– ΘΕΜΑΤΑ
– ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
– 2022 – ΖΑΧΑΡΙΑΣ_ΘΕΩ

Ψύξη και Κλιματισμός Σιδηροδρομικών Μονάδων

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

– ΘΕΜΑΤΑ
– ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟ – ΛΑΘΟΣ

– ΘΕΜΑΤΑ
– ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

– ΘΕΜΑΤΑ
– ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Υγιεινή και Ασφάλεια

ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΩΝ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
– ΘΕΜΑΤΑ
– ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟ – ΛΑΘΟΣ
– ΘΕΜΑΤΑ
– ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
– ΘΕΜΑΤΑ
– ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Στοιχεία Σιδηροδρομικής Υποδομής (επιδομή, τεχνικά έργα, σταθμοί, συγκροτήματα)

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
– ΘΕΜΑΤΑ
– ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟ – ΛΑΘΟΣ
– ΘΕΜΑΤΑ
– ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
– ΘΕΜΑΤΑ
– ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Εφαρμοσμένη Ηλεκτρονική και Αυτοματισμοί

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
– ΘΕΜΑΤΑ
– ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟ – ΛΑΘΟΣ
– ΘΕΜΑΤΑ
– ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
– ΘΕΜΑΤΑ
– ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Εισαγωγή στις Μηχανές Εσωτερικής Καύσης

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
– ΘΕΜΑΤΑ
– ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟ – ΛΑΘΟΣ
– ΘΕΜΑΤΑ
– ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
– ΘΕΜΑΤΑ
– ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Εισαγωγή στις Ηλεκτρικές Μηχανές

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
– ΘΕΜΑΤΑ
– ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟ – ΛΑΘΟΣ
– ΘΕΜΑΤΑ
– ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
– ΘΕΜΑΤΑ
– ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Εγκαταστάσεις Ηλεκτροκίνησης

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
– ΘΕΜΑΤΑ
– ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟ – ΛΑΘΟΣ
– ΘΕΜΑΤΑ
– ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
– ΘΕΜΑΤΑ
– ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Σιδηροδρομική Ορολογία στην Αγγλική Γλώσσα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗΣ
– ΘΕΜΑΤΑ
– ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΩΝ
– ΘΕΜΑΤΑ
– ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Κυκλοφοριακή Ικανότητα Γραμμής – Γραφικοί Πίνακες Δρομολογίων
Αντιστάσεις Κίνησης Αμαξοστοιχιών – Ελκτικά – Αρχές Οικονομικής Μηχανοδήγησης
Σύνθεση Αμαξοστοιχιών
Προδιαγραφές Φορτώσεων RIV, RIC και Κανονισμοί Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων RID

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟ – ΛΑΘΟΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
– ΘΕΜΑΤΑ
– ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Τεχνικό Σχέδιο

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
– ΘΕΜΑΤΑ
– ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟ – ΛΑΘΟΣ
– ΘΕΜΑΤΑ
– ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Θεσμικό και Τεχνικό Πλαίσιο του ενιαίου Ευρωπαικού Σιδηροδρομικού χώρου

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟ – ΛΑΘΟΣ

ΘΕΜΑΤΑ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

DMU IC AEG

ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ - ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ

DMU MAN 2000

ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ - ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ

ΑDTRANZ

ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ - ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ

ΔΗ MLW

ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ - ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ

ΗΑ SIEMENS KRAUSS MAFFEI

ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ - ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ

ΔΗ ALCO

ΔΑ KRUPP – V60

DESIRO EMU

ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ - ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ

RAILBUS

ΕΛΚΟΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ

ROTEM DV Series II

Rotem Series II (ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)
X